Živé IT projekty 2019 - Výhercovia

Výhercovia Živých IT projektov. Zdroj fotografie: Spoločnosť GlobalLogic s.r.o.

Už štvrtý rok umožnili Živé IT projekty študentom zbierať skúsenosti pri práci na rozmanitých projektoch v spolupráci s firmami. Tak, ako v predošlom ročníku, aj tento krát sa do projektu zapojili 3 univerzitné inštitúcie: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Záujem spoločností zapojiť sa do prepojenia vzdelávania s praxou vzrastá, keďže tento rok bolo zadávateľov tém až 20. Takéto spojenie vzdelávacích inštitúcií a firiem v klastri Košice IT Valley je na Slovensku unikátom. Celkovo 171 študentov rozdelených do tímov si v rámci vzdelávacieho procesu vyskúšalo metódu SCRUM, pričom odbornú pomoc pri práci na projektoch poskytlo 49 mentorov zo zapojených univerzít a IT spoločností.

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty vznikli na KPI v roku 2015 ako idea duálneho vzdelávania študentov štvrtého ročníka v čo najširšom rozsahu. Postupne sa k tomuto projektu pridali Ústav informatiky UPJŠ a neskôr aj Katedra kybernetiky a umelej inteligencie TUKE. Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali k dispozícii odbornú pomoc mentorov zo spoločnosti a univerzity. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota po zhodnotení projektov vybrala 6 najlepších, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Celkovo 20 spoločností zadalo dohromady 34 projektov, ktoré študenti rozdelení do tímov riešili v priebehu semestra s cieľom vytvoriť funkčné prototypy riešení, ako napríklad aplikácia s rozšírenou realitou pre vizualizáciu exponátov v múzeu, aplikácia spájajúca ľudí s prosbou o pomoc a dobrovoľníkov ochotných pomoc poskytnúť, či systém pre ovládanie spotrebičov v inteligentnej domácnosti s priam magicky vyzerajúcimi gestami.

Priblížiť sa ideálu pri riešení projektu je náročné, no len úsilie vynaložené každým členom tímu môže viesť k tomu, aby spolu ako skupina mohli vo veľkom finále predstúpiť pred porotu, publikum, a so cťou a hrdosťou predstaviť výsledky niekoľkomesačnej práce.

V praxi na každého čaká mnoho prekážok či problémových situácií, ktorých zdolávanie si mohli vyskúšať aj študenti vďaka Živým IT projektom. Vyskúšali si riešenie úloh nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj z oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja. Potrebovali pozbierať odvahu a čeliť problémom, ktoré im stáli v ceste, lebo len tak je možné vypestovať si vytrvalosť, odhodlanie, či schopnosť robiť tie správne rozhodnutia, ktoré odborníci v praxi tak veľmi potrebujú.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 23. januára v knižnici Technickej univerzity v Košiciach, pričom akcie sa zúčastnilo 171 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali dohromady 11 102 hodín práce a napísali vyše 175 tisíc riadkov zdrojového kódu. Postery všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre Živých IT projektov.

Na konci dňa si 6 tímov odnieslo vecné ceny a pocit radosti z úspechu. Na prvej priečke môže byť len jeden tím, ale všetci sú víťazi, lebo získali skúsenosti, o ktoré nemôžu prísť a môžu na nich ďalej stavať, a to je to najhodnotnejšie víťazstvo.

Výhercovia vecných cien

Porota ocenila tento rok o jeden tím viac, než v predošlom ročníku Živých IT projektov, takže až 6 tímov získalo vecné ceny sponzorované IT spoločnosťami:

 • 1. miesto - “Smart home appliance” - tím č. 7, študenti Michal Bavlšík, Sebastián Trebuňák, Radko Varchola, Lukáš Vavrek, Erik Vojtko a Matúš Žiak pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic s.r.o. Mobilná aplikácia slúži používateľovi ako ovládač, ktorým môže ovládať všetky spotrebiče zosynchronizované so systémom WizAR. Mikropočítač Raspberry Pi umožňuje diaľkovo ovládať až 27 rôznych zariadení. Webový portál umožňuje používateľovi skontrolovať si históriu a štatistiky používania aplikácie. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 2. miesto - “Local hero” - tím č. 2, študenti Tomáš Balluch, Aleš Buľko, Matej Čupka, Hoai Thuong Do a Lucia Michalenková pod vedením mentora zo spoločnosti Hotovo s.r.o. Riešenie by malo uľahčiť ľuďom, čo radi pomáhajú nájsť ľudí čo potrebujú s niečim pomôcť. V aplikácii ľudia zadajú problém, ktorý potrebujú vyriešiť a môžu sa im ozvať ľudia, čo im s tým radi pomôžu. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 3. miesto - “Zvonček pre sluchovo postihnutých a strážca domácnosti” - tím č. 22, študenti Matúš Kokinda, Štefan Kovaľ, Peter Ličko, Diana Olejárová a Richard Záhumenský pod vedením mentora zo spoločnosti ELCOM, spol. s r.o. Zvonček pre sluchovo postihnuých (nepočujúcich a slabo počujúcich) by mal zvoniť na viacerých miestach naraz a to ako akusticky, tak aj opticky (voliteľne) a zároveň rozlišuje aj miesto zvonenia. Pri použití rozmiestnenia reproduktorov na viaceré miesta by tento systém bolo možné využiť aj na iné typy upozornení, ako napríklad kontrolu hrnca v kuchyni (teplota, vrenie vody), alebo aj ako elektronická pestúnka. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 4. miesto - “VR (virtual reality) v Múzeu” - tím č. 34, študenti Karina Cimborová, Martin Durkáč, Marek Haluška, Filip Hudzík a Marika Šágiová pod vedením mentora zo spoločnosti T-Systems. Cieľom projektu je zatraktívniť prehliadku v múzeu a urobiť ju viac interaktívnou pre návštevníka a to za pomoci rozšírenej reality, vďaka ktorej môže objavovať históriu novým spôsobom. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 5. miesto - “Online Superstore” - tím č. 29, študenti Jana Kravcová, Tomáš Lukáč, Filip Majcher, Nikola Móricová a Richard Žilka pod vedením mentora zo spoločnosti Affinity Analytics, s.r.o. Cieľom bolo vytvoriť virtuálny online eshop, ktorý bude umožňovať ľudom objednať si z viacerých eshopov naraz. Predstavte si ženu ako zákazníka, ktorý si chce kúpiť kompletný outfit - topánky, opasok, šperky, spodné prádlo, oblečenie, drogériu - a to všetko musí k sebe vizuálne pasovať. Z technického pohľadu bolo cieľom spojiť viacero existujúcich eshopov, aby sme umožnili zákazníkovi nakúpiť všetky tieto veci na jednom mieste. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 6. miesto - “FPT SocioMapping” - tím č. 13, študenti Norbert Barto, Roman Hájiček, Lucia Kravcová, Tamás Marczi a Jozef Šuľov pod vedením mentora zo spoločnosti Fpt Slovakia s.r.o. Cieľom projektu bolo štruktúrované mapovanie sociálnych interakcií (komunikácia, spolupráca, prostredie) v rámci Fpt SK za účelom zlepšenia vzájomných interakcií zamestnancov spoločnosti v oblastiach komunikácie, spolupráce a spríjemnenia pracovného prostredia. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

Zučastnené spoločnosti

 • Affinity Analytics, s.r.o.
 • Astound Commerce s.r.o.
 • bart.sk s.r.o.
 • BSH Drives and Pumps s.r.o.
 • ELCOM, spol. s r.o.
 • Fpt Slovakia s.r.o.
 • GlobalLogic s.r.o.
 • Hotovo s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s.r.o.
 • LeasePoint Europe a.s.
 • M-Way Solutions
 • NESS KE, s.r.o.
 • NXT Soft s.r.o
 • Red Hat
 • Senacor Technologies AG
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • SODONBOS
 • Software AG DCS s.r.o.
 • T-Systems
 • Wirecard Technologies, GmbH

Sponzori

 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • Sodonbos, s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.

Zabezpečenie akcie

 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Fotogaléria a videozáznam

 • pribudnú už čoskoro :)

Minulé Živé IT projekty