Živé IT projekty 2024 - Výhercovia

Panoramaticka foto, Zive IT 2024

Živé IT Projekty, projekt predstavujúci unikátnu úroveň spolupráce medzi univerzitami a praxou, dnes vyvrcholil slávnostným finále. V priestoroch Knižnice TUKE odprezentovalo 16 najlepších tímov pred odbornou porotou svoju 4-mesačnú prácu. Ocenených bolo napokon 6 najlepších tímov a zo „zlatej“ priečky sa teší projekt Hand gestures/braile search engine/AI chatbot.

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty predstavujú myšlienku duálneho vzdelávania študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia v čo najširšom rozsahu. Tento jedinečný vzdelávací projekt je výsledkom spolupráce univerzít s priemyselnou praxou, realizovaný pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku unikátna.

K jedinečnosti Živých IT projektov prispeli najmä ľudia, ktorí sa aktívne zapojili do ich realizácie - partnerské poločnosti a IT Valley, mentori a hlavne študenti. Riešiteľmi Živých IT projektov 2024 boli tento rok študenti 4 univerzitných inštitúcií: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra technológií v elektronike Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Počet študentov zapojených do projektu bol tento rok presne 200. Študenti pracovali prevažne v 5-členných tímoch a mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekty zadané IT spoločnosťami. Deviaty ročník sa zameral na témy samospráv a tretieho sektora novinkou boli aj témy z oblasti automobilovej elektroniky. Študenti mali k dispozícii odbornú pomoc mentorov zo spoločností a univerzít. Získali praktické skúsenosti v oblasti moderných technológií a programovania, a tiež vďaka metóde SCRUM, prospešnej pri tímovej práci, manažmente projektov a agilnom vývoji softvéru. Spomedzi funkčných prototypov vybrali organizátori 16 tímov do finále, kde odprezentovali svoje riešenia.

Medzi súťažnými témami sa objavilo vytvorenie únikového alarmového systému pre zrakovo znevýhodnených v rámci objektu vysokej školy s využitím Raspberry Pi, rezervačný systém pre jazykové školy, aplikácia na prehľad ihrísk a športovísk, projekt, ktorý by mal uľahčiť samospráve dodržiavanie pravidiel parkovania alebo prototyp aplikácie virtuálnej čakárne, ktorá má dokázať, že pojem „čakáreň“ na poštách, v nemocniciach a úradoch by mal byť už minulosťou. Študenti tiež vylepšovali webový portál Východoslovenského múzea v Košiciach či geoportál KSK.

Postre všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre Živých IT projektov.

Finále

Záverečné prezentácie finálových tímov sa konali vo štvrtok 1. februára 2024 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE. Po prezentáciách bola na programe posterová sekcia, v rámci ktorej bolo možné navštíviť stánok všetkých zúčastnených tímov. Diapazón tém bol tohto roku veľmi široký, od medicínskych či urbanistických tém, až po vysoko špecializované technológie.

8-členná porota vybrala 6 víťazov, ktorých vyhlásila na záver. K študentom sa prihovorila Miriam Hučková (IT Valley) aj Jaroslav Porubän (TUKE). Obaja ocenili spoluprácu medzi univerzitami a priemyselnými partnermi. Vo svojich prejavoch zdôraznili pretrvávajúcu aktuálnosť vybraných projektov z minulých ročníkov, čo len vyzdvihuje opodstatnenosť a kvalitu Živých IT projektov.

Živé IT Projekty vznikli pred deviatimi rokmi vďaka nápadu vedúceho Katedry počítačov a informatiky TUKE, Jaroslava Porubäna "Som naozaj hrdý otec projektu a som hlavne hrdý na to, že to prežilo deväť rokov. Bolo veľmi zložité začať a ešte zložitejšie je rozvíjať to, aby to išlo stále vpred a dnes môžem ako 'otec' s hrdosťou povedať, že existuje veľmi veľa pokračovateľov, ktorí sa do toho každý rok zapájajú a práve vďaka nim to funguje," netajil radosť Jaroslav Porubän.

Výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley Miriama Hučková hodnotí aktuálny ročník veľmi pozitívne. "Veľmi vnímam posun k väčšiemu praktickému využívaniu projektov, na ktorých študenti robili. Videli sme riešenia, ktoré majú pomôcť zatúlaným psíkom, nevidiacim či chorým ľuďom. Naozaj ide o riešenia dlhodobých problémov, ktoré sa týkajú zraniteľných skupín ľudí. Veľmi sa teším, že študenti venovali dlhé mesiace štúdia práci na týchto projektoch."

1 idea, 34 spoločností, 43 projektov, 87 mentorov, 200 študentov, viac ako 390+ stretnutí, 12 000+ hodín práce a 300 000+ riadkov kódu - také boli Živé IT projekty 2024.

Víťazi

1. miesto - Hand gestures/braile search engine/AI chatbot - tím č. 20, študenti KPI FEI TUKE Čigáš Tomáš, Ferenczová Andrea, Gonda Maroš, Demčáková Katarína, Danov Ishtvan pod vedením mentorov Pavol Jesenský, Radovan Bulna a Patrik Pavelčák zo spoločnosti IBM Slovensko. Aplikácia predstavuje jednoduchší spôsob vyhľadávania informácií na internete. Ku klasickému vstupu klávesnice bol pridaný spôsob vkladania textu za použitia posunkovej ako aj bežnej hovorenej reči. Riešenie zlepšuje skúsenosť používateľa pracovať s technológiami, ktoré nemusia byť jednoduché na použitie pre každého. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu GlobalLogic Slovakia odovzdal porotca Gabriel Grušovský.

"Máme neuveriteľnú radosť, vôbec sme to v takej veľkej konkurencii nečakali, že to bude až na prvé miesto. Vedeli sme, že je to pekný projekt s peknou myšlienkou, ale sme milo prekvapení. Projekt sme robili v spolupráci so spoločnosťou IBM a Spojenou internátnou školou pre hlucho-slepé deti v Červenici. Naša aplikácia vznikla s úmyslom zlepšiť vyhľadávanie na internete hlavne pre ľudí s poruchami zraku alebo sluchu. Zamerali sme sa najmä na posunky a hovorovú reč. Podobných aplikácií už existuje niekoľko, ale slovenský jazyk nie je nikde podporovaný. Jednou z možností vyhľadávania v našej aplikácii je ukazovanie znakov prstovej abecedy, ktorú sme obohatili o špeciálne znaky pre vymazanie či odoslanie vstupu," vysvetlila Katarína Demčáková a priznala, že najviac ich potrápil samotný model, ktorý detekoval posunky a jeho samotné nasadenie do aplikácie a na server. Aplikácia by sa podľa víťazov dala z posunkov rozšíriť o gestá, ktoré hluchí ľudia používajú.

2. miesto - AI podpora mapovania prístupnosti - tím č. 27, študenti KKUI FEI TUKE Homola Peter, Suchý Viliam, Krempaský Alex, Lábaj Matej pod vedením mentora Vladimíra Jendroľa zo spoločnosti Siemens Healthineers. Cieľom projektu bolo urobiť nástroj, ktorý v zozbieranom datasete (séria obrázkov s GPS pozíciami) automaticky identifikuje relevantné fotky (vstupy do budov, schody, rampy) a zjednoduší pridávanie informácií o dostupnosti do mapy. Výsledkom je model na detekciu schodov dosahujúci pozitívne výsledky podľa mAP50. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu IBM Slovensko odovzdal porotca Pavol Siroczki.

3. miesto - Kondička sa nedá požičať - tím č. 37, študenti KPI FEI TUKE Lengel Igor, Gerek Matej, Krafčík Kristián, Mochnacký Martin, Popovič Michal pod vedením mentora Rada Joviča zo spoločnosti Civitta. Cieľom projektu bolo navrhnúť digitálnu platformu pre mladých, ktorá im pomôže s budovaním finančnej kondície a zdravých finančných návykov. Riešením je aplikácia, ktorá má potenciál na základe transakčnej histórie pomôže používateľovi rýchlejšie nasporiť na jeho výsnívaný produkt. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu Visma Labs odovzdal porotca Vratislav Fabian.

4. miesto - Excess Food Redistribution Framework - tím č. 34, študenti KPI FEI TUKE Polaško Jakub, Zajac Tomáš, Listarevich Raman, Makarevych Vladyslav, Ondrejka Lukáš pod vedením mentora Martina Nguyena zo spoločnosti Visma Labs. Riešením je platforma, ktorá optimalizuje proces vyzdvihnutia jedla. Podporuje systém spätnej väzby a hodnotenia, a prispieva k zníženiu vplyvu na životné prostredie. Riešenie zabezpečuje, aby sa potraviny dostali k tým, ktorí ich najviac potrebujú. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu Siemens Healthineers odovzdal porotca Zdenko Krasnay.

5. miesto - Programovanie inteligentnej inštalácie pomocou technológie KNX - tím č. 12, študenti KPI FEI TUKE Paliuha Vasyl, Havrysh Dmytro, Lashuk Denys, Kramár Róbert, Levchenko Yurii pod vedením mentora Tomáša Lörinca zo spoločnosti FPT Slovakia. Projekt sa zaoberá riešením uzavretého systému IoT v laboratóriu IoTlab založenom na technológii KNX. Jednou z dodatočných úloh je zoznámenie študentov s technológiou KNX za účelom jej ďalšej implementácie v univerzitnom prostredí. Študenti vytvorili podrobné vývojové rozhranie, ktoré umožní jednoduchú algoritmizáciu procesov v laboratóriu. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu FPT Slovakia odovzdal porotca Tibor Gujdán.

6. miesto - Únikový alarmový systém pre zrakovo znevýhodnených v rámci objektu vysokej školy s využitím Rarspberry Pi - tím č. 1, študenti KPI FEI TUKE Rak Peter, Stričko Michal, Petrovaj Marek, Peter Kristián, Eliaš Matej pod vedením mentora Stanislava Miháľa zo spoločnosti Accenture. Riešením projektu je prototyp alarmového systému riadený pomocou Raspberry Pi, ktorý obsahuje senzory dymu, svetelnú navigáciu ukazujúcu smer únikovej cesty, sledovanie senzorov pomocou webovej aplikácie, oznámenie o spustení alarmu e-mailom, ale aj sekvenčnú zvukovú navigáciu, ktorá zrakovo znevýhodneného navádza pomocou zvukových sekvencií v smere únikovej cesty. Pre viac info pozri Video a Poster. Cenu KSK odovzdal porotca Peter Serfözö.

Zúčastnené spoločnosti

 • Accenture Slovakia
 • bart.sk
 • CherryPeak
 • CIVITTA Slovakia
 • Continental Automotive Systems Slovakia
 • Creative Industry Košice
 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic Slovakia
 • HOTOVO
 • IBM Slovensko
 • IEE Sensing Slovakia
 • iiTeam
 • Infobip
 • Ing. Tomáš Gášpár
 • JER
 • Košický samosprávny kraj
 • Mestská časť Košice-Západ
 • Ness Digital Engineering
 • NXT Soft
 • Semikron Danfoss
 • Siemens Healthineers
 • Slovenská sporiteľňa
 • Solar Turbines Slovakia
 • SOLAX RP
 • TRONITY GmbH
 • U.S. Steel Košice
 • Visma Labs
 • Východoslovenské múzeum
 • ZŠ Park Angelinum KE

Sponzori

 • FPT Slovakia
 • Siemens Healthineers
 • GlobalLogic Slovakia
 • Visma Labs
 • IBM Slovensko
 • KSK
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky

Porota

 • Miriama Hučková, Košice IT Valley
 • Tibor Gujdán, FPT Slovakia
 • Zdenko Krasnay, Siemens Healthineers
 • Gabriel Grušovský, GlobalLogic Slovakia
 • Vratislav Fabian, Visma Labs
 • Pavol Siroczki, IBM Slovensko
 • Peter Serfözö, KSK
 • Miroslav Michalko, FEI TUKE, UVP Technicom

Zabezpečenie akcie

 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Mediálni partneri

Napísali o nás

Minulé ročníky

Obrázky: