Záverečná prezentácia tímových projektov 2020

V stredu 5.2.2020 sa uskutoční prezentácia výstupov vytvorených v rámci predmetu Tímový projekt inžinierskeho štúdia študijného programu Informatika. Akcia Živé IT projekty je organizovaná Katedrou počítačov a informatiky v spolupráci so združením Košice IT Valley.

 • Kedy: 5.2.2020, 14:00
 • Kde: Univerzitná knižnica TUKE
 • Vstup pre verejnosť je voľný

Programu sa zúčastní 47 projektov vytvorených spolu 188 študentmi z Katedry počítačov a informatiky a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pod vedením mentorov z IT spoločností.

Booklet so všetkými postrami: bude k dispozícii krátko pred podujatím

ZÚČASTNENÉ SPOLOČNOSTI:

Spoločnosť Logo
Accenture Accenture
Affinity Analytics, s.r.o. Affinity Analytics, s.r.o.
Astound Commerce, s.r.o. Astound Commerce, s.r.o.
AT&T AT&T
bart.sk s.r.o. bart.sk s.r.o.
CassaCloud s.r.o. CassaCloud s.r.o.
Copyvait, s.r.o. Copyvait, s.r.o.
CSIRT.sk CSIRT.sk
e-Aplikace.cz e-Aplikace.cz
Elcom spol. s r.o., Prešov Elcom spol. s r.o., Prešov
Evolveum s.r.o. Evolveum s.r.o.
Footshop s.r.o. Footshop s.r.o.
FPT Slovakia FPT Slovakia
GlobalLogic GlobalLogic
Hotovo s.r.o. Hotovo s.r.o.
IBM Slovakia, s r.o. IBM Slovakia, s r.o.
IEE Sensing Slovakia s.r.o. IEE Sensing Slovakia s.r.o.
localhost.company localhost.company
Matsuko Matsuko
M-Way Solutions GmbH M-Way Solutions GmbH
Ness Košice Ness Košice
NXT Soft, s.r.o. NXT Soft, s.r.o.
RHalotel s.r.o. RHalotel s.r.o.
Siemens Healthcare s.r.o. Siemens Healthcare s.r.o.
{SODONBOS} {SODONBOS}
Software AG Development Center Slovakia s.r.o. Software AG Development Center Slovakia s.r.o.
Telegrafia a.s. Telegrafia a.s.
TIMABI TIMABI
Tory Consulting Tory Consulting
True Performance GmbH True Performance GmbH
T-Systems Slovakia s.r.o. T-Systems Slovakia s.r.o.
Visma Visma

Súčasťou programu bude prezentácia 12 najlepších tímov, diskusia s postermi a vyhodnotenie. Najlepšie projekty budú odmenené vecnými cenami.

PROGRAM UDALOSTI:

13:00 - 13:50 - Registrácia tímov, príprava posterov a prezentácií
14:00 - 14:15 - Otvorenie podujatia
14:15 - 15:15 - Prezentácie finálových tímových projektov
15:15 - 16:45 - Diskusia pri posteroch
16:45 - 17:00 - Vyhodnotenie
17:00 - 17:30 - Neformálna retrospektíva mentorov a produktových vlastníkov

Porota:

 • Štefan Blicha, GlobalLogic
 • Ivan Chalupka, Ness KE
 • Pavol Mirossay, Košice IT Valley
 • Marek Naster, T-Systems Slovakia
 • Jozef Vojtko, Fpt Slovakia
 • Marián Zorkovský, Siemens Healthineers

SPONZORI

 • Fpt Slovakia
 • GlobalLogic
 • IEE Sensing Slovakia
 • NESS KE
 • Siemens Healthineers
 • T-Systems Slovakia
 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

ŽIVÉ VYSIELANIE

BROŽÚRKA PROJEKTOV

FACEBOOK

Sledujte nás aj na katedrovom Facebooku.


INŠTRUKCIE PRE ŠTUDENTOV:

Príchod je najneskôr do 13:15.

Študenti musia pre účely prezentácie svojho projektu pripraviť prezentáciu a poster. Poster je potrebné nahrať do systému Moodle najneskôr do soboty, 1.2.2020 do 23:59 a prezentáciu najneskôr do nedele 2.2.2020, 23:59 - obe odozvdávky stačí raz za celý tím. Súbory, ktoré v odovzdávkach nedodržia stanovené pravidlá, budú brané ako neodovzdané.

1. Prezentácia (len finálové tímy)

Striktný časový limit prezentácie je 5 min.

Odporučaná forma prezentácie (povinný je iba prvý snímok):

 1. Úvodný snímok (0,5 min) - povinný obsah:
  • číslo tímu
  • predstavenie tímu a mentorov
  • názov témy
  • logo/názov firmy
  • logo katedry
 2. Vysvetlenie problému, opis riešenia (1,5-2 min)
 3. Live ukážka softvéru (2-2,5 min). Ak nie je možná live ukážka, môžete ukázať video.
 4. Zhrnutie, výhody riešenia (0,5 min)

Časový limit musí byť striktne dodržaný, po prekročení bude prezentácia prerušená. Prezentácia by mala byť hovorená v slovenskom jazyku. Pri prezentácii alebo videu sa vyhnite príliš vysokému rozlíšeniu a prehnaným animáciám, výkon prezentačného zariadenia je totiž obmedzený.

V rámci prezentácie bude hodnotené:

 • stav projektu (či je funkčný, do akej miery je dokončený, či je nasadený, či sa používa),
 • jasne vysvetlený problém,
 • spôsob riešenia uvedeného problému - technológie, architektúra, jedinečnosť, inovatívnosť,
 • forma prezentácie a posteru,
 • dodržanie časového limitu.

2. Poster (všetky tímy, vrátane finálových)

Poster má byť vo formáte A2 v súbore formátu PDF.

Postery budú vytlačené aj ako booklet, ktorý bude mať k dispozícii hodnotiaca porota. Preto je nutné vytvoriť poster tak, aby bol ľahko čitateľný aj pri zmenšení na formát A4.

Na vytvorenie posteru použite zodpovedajúcu šablónu zo systému Moodle, určenú pre Vašu katedru. Príslušnosť zmiešaných tímov sa riadi zoznamom pridelených tém, kde je uvedené, pod ktorou katedrou resp. univerzitou je daný tím evidovaný. V šablóne dodržte formát hlavičky a päty. Je povolené zmeniť farbu postra, no nie jeho formát.

Súčasťou posteru by malo byť:

 1. Hlavička (povinná):
  • číslo tímu
  • názov témy (môže byť aj skrátený)
  • mená členov tímu a mentorov
  • názov katedry
  • názov a logo firmy
 2. Obsah:
  • opis problému
  • architektúra riešenia
  • vlastnosti riešenia
  • stav - ako sa to používa
  • obrazovky
  • vyhodnotenie riešenia
 3. Päta:
  • pätu nemeňte (ani formát a farby loga vašej katedry bez konzultácie s katedrou!)

12 NAJLEPŠÍCH TÍMOV A PORADIE PREZENTÁCIE:

Poradie Téma Študenti Spoločnosť
1 1. LearningCurvee Osif Branislav, Korba Viliam, Masrna Matej, Kočiščák Jakub {SODONBOS}
2 9. Sensory station Gröninger Martin, Schütz Patrik, Herich Dušan, Pekárová Michaela Copyvait
3 12. Stress-free employee time-off planner Stefányi Tara, Havrišák Lukáš, Balogh Dávid, Kačmár Jerguš Evolveum
4 16. AtEye (Attendance watcher) Krištof Jakub, Bučko Ján, Molnár Pavol, Znanec Denis GlobalLogic s.r.o.
5 20. Let's make the waste separation great again Bobrik Matej, Bednár Branislav, Angelovič Michal, Bober Jakub Hotovo, s.r.o.
6 23. SmartyPot Petruš Maroš, Romanová Petra, Hnát Tomáš, Bujňák Mário IBM Slovensko, spol. s r.o.
7 28. Hráč zápasu HC Košice Berka Marek, Rozhoň Ľubomír, Marcinek Milan, Tóth Tadeáš Ness KE, s.r.o.
8 35. Vzdialený asistent pre poskytovanie technickej podpory Nguyen Martin, Kulifaj Miroslav, Slinčák Daniel, Rauch Róbert Siemens Healthcare s.r.o.
9 38. application for shift planning for teams who work on 24/7 Majerník Daniel, Ryzner Daniel, Oreský Pavol, Olejník Patrik T-Systems Slovakia s.r.o.
10 41. DHZ SmartApp Gavlák Ivan Rastislav, Gereg Juraj, Focko Peter, Gyöngyösi Oto Telegrafia
11 42. AI podpora pre vnorené technológie a rozhranie Jurek Samuel, Pecušová Dominika, Murínová Laura, Mattová Miriama Timabi
12 48. VirusChecker Levoča Štefan, Hajduková Lucia, Spišák Ondrej, Hvišč Tomáš, Resler Jiří csirt.sk