Dve ocenenia doktorandskej konferencie SCYR 2024 pre KPI

SCYR 2024

V piatok 19.4.2024 sme sa zúčastnili konferencie pre doktorandov našej fakulty s názvom SCYR: Scientific Conference of Young Researchers. Jej 24. ročník sa uskutočnil v univerzitnom kongresovom centre.

2 z 9 ocenení si zaslúžene prevzali dvaja naši doktorandi: Miriama Mattová získala cenu Siemens Heathineers s prácou Diversity in Extended Reality and Unified Environment a Dávid Jozef Hreško získal cenu dekana FEI s prácou Enhancing venous leg ulcer images via style mixing generation. Srdečne blahoželáme!

Obrázky: 
SCYR 2024 Mima a David