Innovation Day 2019

Akcia zameraná na predstavenie tvorby a transformácie inovačných myšlienok do skutočných projektov. Tento ročník je pod záštitou EIT Health a Imperial College London. Je organizovaný v 32 krajinách Európy. Účastník si na vlastnej koži vyskúša proces tvorby inovácií prostredníctvom metódy , Business Canvas, Design Thinking. Na svoju inovačnú ideu dostane účastník feedback od mentorov s profesionálnymi skúsenosťami.

Na akú oblasť by mal byť nápad zameraný?

Tvoj nápad by mal byť zameraný na vylepšenia v oblasti zdravia, digitálneho zdravia (IoT, AI, VR/AR riešenia), smart-home riešení, lepšej zdavotnej starostlivosti.

Ako bude Innovation Day prebiehať?

Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním krátkeho popisu nápadu a to prostedníctvom webovej stránky innovlab.myt-systems.sk. Na základe registrovaných žiadosti sa vyberie 40 účastníkov. Prostredníctvom metódy Design Thinking, Business Canvas budú pracovať so svojou ideou až k finálnemu projektovému návrhu. Počas dňa budú pri tvorbe business modelu prebiehať konzultácie so skúsenými mentormi. Na záver v rámci pitching session budú mať tímy za úlohu počas 3 minút odprezentovať svoj projektový návrh.

Kritéria na výhru v Innovation Day

Každý projekt bude hodnotený bodmi od 1 do 10:

  • Jeho Aplikovateľnosť v Košickom regióne
  • Inovačný potenciál
  • IT a technologické trendy
  • Business case a udržateľnosť projektu
  • Dopad na obyvateľov Košického kraja
  • Uskutočniteľnost projektu
  • Hodnotenia projektov budú prebiehať prostredníctvom odbornej komisie

Registruj sa na https://www.innovlab.myt-systems.sk/.