Koronavírus: Dôležitá informácia pre študentov

Od 4. týždňa sa vzdelávanie v LS 2020 uskutočňuje formou samoštúdia. Semester prebieha naďalej podľa harmonogramu. Žiadame študentov, aby z dôvodu mimoriadnej situácie každý deň sledovali svoj školský email a tiež oznamy na stránke univerzity, fakulty a katedry. K zadaným úlohám pristupujte aktívne a komunikujete s vyučujúcimi!

Ak nebudete k výučbe pristupovať aktívne a nebudete komunikovať s vyučujúcimi, je možné, že nestihnete ukončiť semester v riadnom termíne, ale až v septembri!