Lab IT Kreativity - Finále

Príďte spolu s nami na finále projektu Lab IT Kreativity v pondelok 19. septembra o 13hod. do Auly Volkswagen.

Lab IT Kreativity je jedinečný projekt organizovaný pod záštitou IT Valley a KSK, zameraný na spoluprácu župných gymnázií, firiem a Katedry počítačov a informatiky. Do tohto projektu boli zapojení naši študenti prveho ročníka inžinierskeho stupňa ako mentori. Kým v zimnom semestri 2021 pracovali na Živých IT projektoch pod vedením firiem, v letnom semestri 2022 pracovali po ich boku a spoločne viedli gymnazistov pri riešení projektov Labu IT Kreativity.

V pondelkovom finále nám gymnazisti odprezentujú výsledok ich práce. Najlepšie projekty porota odmení vecnými cenami.