Najlepšia diplomová práca v oblasti kvality na KPI

Lubo Druga vyhercom Ceny za najlepsi prispevok v oblasti kvality

Srdečne blahoželáme autorovi ďalšej ocenenej diplomovej práce z dielne KPI! Výnimočný úspech nášho absolventa Ing. Ľubomíra Drugu sme tentokrát oslávili priamo v Národnej rade SR. Ľubo získal ocenenie v 13. ročníku súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality v kategórii E za najlepšiu diplomovú prácu s názvom Refaktorizácia a rozšírenie informačného systému pre podporu zabezpečovania kvality na TUKE vypracovanú pod vedením prof. Jaroslava Porubäna, PhD. Cenu udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Táto diplomová práca predstavuje dôležitý krok v oblasti zabezpečovania kvality na našej univerzite. Ing. Ľubomír Druga sa venoval analýze existujúceho informačného systému pre podporu zabezpečovania kvality na TUKE a navrhol zlepšenia a rozšírenia, ktoré umožnili jednoduché evidovanie všetkých relevantných informácií pre hodnotenie kvality a akreditáciu. Jeho práca zahŕňa tiež implementáciu importovacích služieb pre externé dáta, ktoré sa realizovali s dôrazom na automatizáciu, modularitu a udržateľnosť.

Ing. Ľubomír Druga svojou diplomovou prácou prispel k zlepšeniu procesu akreditácie a znižovaniu administratívnej záťaže na zamestnancov TUKE. Jeho práca je príkladom toho, ako študenti môžu aktívne a významne prispievať k rozvoju našej univerzity a zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania.

Nakoľko momentálne prebieha proces inštitucionálnej akreditácie (Vnútorný systém zabezpečovania kvality) na vysokých školách na Slovensku, práce ako táto sú nesmierne dôležité pre zjednodušenie tohto procesu, a to nielen na našej fakulte, ale na celej univerzite. Aj tento úspešný projekt je dôkazom toho, že študenti sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej práce a aktivít, a prispievajú k našej misii v oblasti vzdelávania a kvality.

Informácie na webe:

 

Obrázky: