Namakaný deň 2023

Namakaný deň

V stredu sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE uskutoční po štvorročnej prestávke 4. ročník podujatia s názvom Namakaný deň. Toto podujatie je určené pre všetkých makačov, ktorí sa venujú oblastiam ako programovanie, internet vecí, mikrokontrolérom alebo stavbe vlastných zariadení. Rovnako je však určené nadšencom, ale aj tým, ktorí netušia, o čom je reč, ale radi by sa naučili niečo nové.

Na podujatí sú pre vás pripravené namakané prednášky, tvorivé dielne, ale aj výstavná sieň, v ktorej budú niektorí makači ukazovať svoje vlastnoručne vyrobené vecičky. Čas samozrejme môžete využiť len na pokecanie a nadviazanie nových kontaktov.

Program podujatia nájdete na adrese www.namakanyden.sk