Aurora - Prednášková miestnosť

Miestnosť: 
A504
Staré označenie: 
A529
Kapacita: 
72
Sponzori: 
Košice IT Valley, Siemens, System Engineering PSE
Vybudovaná na základe spolupráce združenia Košice IT Valley, firmy Siemens Program and System Engineering PSE a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.
Fotografie: