Víťazi najväčšieho Hackathonu v histórii Slovenska

Košického Hackatonu 2015 organizovaného spoločnosťou T-Systems v spolupráci s mestom Košice a Technickou univerzitou sa spolu zúčastnilo až 145 účastníkov. 27 tímov bolo zložených prevažne zo študetov KPI, ale aj profi programátorov, dizajnérov a iných nadšencov. Programovanie prebiehalo celý víkend a boli vytvorené užitočné aplikácie pre život Košičanov a návštevníkov mesta.


Slovo “hackathon” vzniklo spojením anglických slov “hack” a “marathon”. V košickej realizácii na pôde knižnice Technickej univerzity to bol 24-hodinový víkendový maratón bez spánku začínajúci predstavením nápadov, formovaním tímov, pokračujúci potom už len tvrdou prácou.


Progamovalo sa 24 hodín bez spánku

Cieľom Hackathonu je spojiť komunitu študentov informatiky a profesionálnych programátorov. Úlohou tímov bolo vytvoriť funkčný prototyp aplikácie na tému “Mesto Košice”. Účastníci boli rozdelení do dvoch kategórií: „Študent“ a „Profi“. Na konci podujatia každý tím v rozsahu 2 minút odprezentoval svoju aplikáciu, nasledovalo vyhodnotenie a výhercovia boli odmenení vecnými cenami.

Hoci sa Hackaton 2015 konal v Košiciach po prvý raz, počtom zúčastnených bol najväčší na Slovensku. Z 27 tímov boli 4 tímy v kategórii profesionálov a až 23 bolo študentských. Tento projekt bol tiež výnimočný v tom, že za jeden víkend bolo možné videť vyše 120 študentov a programátorov v škole s nadšením pracovať 24 hodín bez jedinej prestávky na spánok.


Študentom KPI akcia dala možnosť tímovo pracovať na živých projektoch uplatniteľných v praxi. Vďaka prítomnosti mentorov z KPI aj z praxe mohli taktiež získať cenné praktické skúsenosti.


Výhercovia

Porota ocenila sedem tímov, všetkým blahoželáme. V kategórii Študenti sa umiestnili (informácie postupne doplníme):


  1. miesto: HEKE (Hello Košice) - Turistická aplikácia s predpripravenými trasami po Košiciach s offline GPS navigáciou. Projekt bol vytvorený šiestimi študentmi KPI (Dominik Béla, Monika Palenčárová, Lukáš Struk, Stanislav Tokár, Matúš Tokár, Marcel Vološin), jedným študentom z Filozofickej fakulty UPJŠ (Ladislav Pedruk). Projekt má uľahčiť ľuďom získavanie informácií o pamiatkách v meste. Viac o projekte je možné nájsť v prezentácii.

  2. miesto: Fix the city - Odstraňovanie problémov v meste na základe podnetov od občanov.

  3. miesto: MHD KEbus - Aplikácia na podporu pohodlnejšej interakcie s DPMK.


V kategórii Profi sa umiestnili tieto aplikácie:


  1. miesto: KECY - Aplikácia pre podporu cyklistiky v Košiciach formou prehľadu aktuálnych cyklotrailov.

  2. miesto: HaKEthons - Riešenie problémov komunity.

  3. miesto: MHD v Google Maps - Synchronizácia košickej MHD v Google Maps s podporou navigácie.


Za najlepší nápad bola ocenená aplikácia: Equinox, ktorá poskytuje pomoc fyzicky postihnutým ľuďom na vozíčku tým, že nájde trasu s najmenším množstvom prekážok a priebežne ich upozorňuje na cestné i chodníkové bariéry v meste. Členovia tímu: Dániel Bozó a Kristián Dienes z KPI, Lukáš Hruška a Denis Vereš z KKUI. Viac o aplikácii Equinox v prezentácii.


Fotogaléria a videozáznam


Hackathon 2015 v médiách  

Obrázky: