Zameranie výskumu

 • paralelné a distribuované systémy
 • servisne orientované architektúry
 • sémantické webové služby a ich kompozícia
 • komunikujúce a mobilné systémy
 • multi-agentové systémy
 • virtuálna realita a počítačová grafika
 • paralelné výpočtové systémy
 • televzdelávanie a internetové technológie
 • vývoj softveru na báze komponentov
 • objektovo-orientovaný návrh informačných systémov
 • aplikácia UI v informačných systémoch
 • implementácia prekladačov procedurálnych jazykov