Opravné štátne záverečné skúšky (Bc. aj Ing.) 2019

Opravné ŠZS

(Aktualizované 16.9. o 14:15) V pondelok 16.9.2019 v čase od 13:00 – 15:00 hod. budú tajomníci štátnicových komisií prítomní v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Komisia Tajomník Miestnosť
Opravné ŠZS – ING Mgr. Peter Korinek Orion (B518)
Opravné ŠZS – BC Ing. Marek Ružička Kronos (B524)

Začiatok štátnej skúšky je v utorok 17.9.2019 od 08:00 hod.

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút – 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Finálny program štátnych skúšok vo formáte PDF nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.