Prihlásenie na VMI - budúci prváci Ing. štúdia

Research

Oznam pre budúcich prvákov Ing. štúdia (v školskom roku 2023/24):

Prvé kolo prihlasovania na predmety v MAISe sa končí skôr ako budete prijatí na inžinierske štúdium a druhé kolo pre predmet VMI pravdepodobne nebude otvorené. Preto prosíme momentálne končiacich bakalárov, ktorí by si chceli zapísať v budúcom školskom roku predmet VMI (Výskumné metódy v informatike), aby najneskôr do 8.7.2023 vyplnili tento formulár.

Študentov iných ročníkov a tých, ktorí nemajú záujem o predmet VMI, sa tento oznam netýka.