O výskume doc. Drotára píšu v médiach

V médiach sa objavila správa o výskume venovanom diagnostike dysgrafie, ktorý robia Marek Dobeš zo SAV spolu s Petrom Drotárom z našej katedry: