Otvorili sme OpenLab!

Dnes o 9:30 sa konalo slávnostné otvorenie nášho nového otvoreného laboratória v priestoroch 5. poschodia hlavnej budovy Technickej univerzity v Košiciach. OpenLab vznikol zo spolupráce spoločnosti T-Systems s Katedrou počítačov a informatiky a má slúžiť na výskumné a vzdelávacie účely.

Toto laboratórium je nabité senzormi, projekčnými plochami, mikrofónmi, reproduktormi, umožňuje naozaj urobiť všetko, čo si človek môže predstaviť v oblasti IT. Snaží sa realizovať princíp "škola hrou", pretože študenti v rámci rôznych predmetov budú neustále implementovať projekty pre toto laboratórium, budú ho postupne rozvíjať, navzájom súťažiť a čeliť neustálym výzvam.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj rektor TUKE Stanislav Kmeť a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, podľa ktorých aj takéto projekty spolupráce so súkromným sektorom pomáhajú zatraktívniť a skvalitňovať vzdelávanie, rozvíjať inovácie a zabraňovať odlivu mladých talentovaných ľudí z regiónu.

Touto cestou ďakujeme spoločnosti T-Systems za to, že nám umožnila OpenLab zrealizovať.

Medializácia:

Zdroj obrázkov: Košice:dnes.

Obrázky: