Predstaviteľ Google DeepMind na našej katedre

Výskumná skupina na Katedre počítačov a informatiky (KPI) v rámci Laboratória inteligentných informačných systémov (IISLab) sa stretla s Dr. Razvanom Pascanu, ktorý pôsobí ako výskumník v spoločnosti Google DeepMind. Počas rozhovoru boli diskutované aktuálne výzvy v oblasti umelej inteligencie a prezentovaný doterajší výskum v IISLabe. Radi by sme vyjadrili veľkú vďaku organizátorom Východoeurópskej školy strojového učenia (EEML) a jej sponzorom, že priniesli do Košíc významných odborníkov v oblasti umelej inteligencie. V neposlednom rade sme nesmierne vďační, že Dr. Razvan Pascanu prijal naše pozvanie a želáme mu veľa úspechov.

Obrázky: