Prežili sme ďalší hackathon

Hackathony a im podobné udalosti už patria k našej DNA. Tentokrát sme sa realizovali na predmetoch IoT a GameDev. Študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na ŠP Informatika v priebehu 7 dní vypracovali projekty v tímoch ako alternatívnu formu skúšky z predmetu.

Ak máte chuť zahrať si hry víťazných tímov, môžete si ich stiahnuť.

V projektoch boli hodnotené mechaniky a technológie spojené s výučbou predmetov. Po obsahovej stránke za projekty zodpovedajú ich autori.

Credits

Obrázky: