Seminár o spracovaní neutrínových dát

Srdečne Vás pozývame na seminár Neutrino telescopes as a tool in multimessenger studies of Universe.

  • Kde: ÚEF SAV, budova PROMATECH, miestnosť 108
  • Adresa: Watsonova 47A, Košice
  • Kedy: 23.11.2022 (streda) o 11:00
  • Prednášajúci: Mgr. Rastislav Dvornický, PhD. (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Bratislava)
  • Viac info: https://websrv.saske.sk/uef/

V oblasti spracovania "neutrínových" dát a implementácie simulačných modelov máme s ÚEF SAV dlhoročnú tradíciu a na túto tému už bolo obhájených niekoľko diplomových prác.

Aktuálne ÚEF SAV KE ponúka nasledujúce témy diplomových prác pre študentov KPI:

  1. Neutrino telescopes as a tool in multimessenger studies of Universe, simulations within framework GENHEN and/or gSeaGen
  2. Time calibration with laser beacon in the KM3NeT neutrino telescope
  3. Efficiency and gain evaluations of the photomultiplier tubes in digital optical modules of the KM3NeT neutrino telescope

Pre sprostredkovanie kontaktov na ÚEF SAV píšte na genci@tuke.sk.