Senacor Hackathon

Spoločnosť Senacor Technologies AG opať organizuje Hackathon pre študentov informatiky a príbuzných odborov, tentokrát na tému Inteligentné zmluvy spoločnosti Ethereum.

Čo sú inteligentné zmluvy, na akých technológiách sú postavené? Aké technológie zaostávajú za myšlienkou inteligentných zmlúv a aké zmysluplné prípady použitia si s nimi dokážeme predstaviť?

V rámci Hackathonu budú predstavené inteligentné kontrakty spoločnosti Ethereum. Účastníkom bude poskytnutý virtuálny stroj, na ktorom sa naučia pracovať s nástrojmi určenými pre tieto technológie. Odprezentovaný bude úvod do inteligentných zmlúv a jazyka Solidity. Na konci dňa budú účastníci pracovať na vlastnom riešení jednoduchej zmluvy.

  • Kedy: 18.10.2017, začiatok o 9:10
  • Kde: miestnosť B512, TUKE
  • Kto: všetci budúci vývojári, najlepšie študenti 3. roč. bc a vyššie
  • Čo: Celý deň zábavy pri programovaní a učení sa
  • Poznámka: Študenti, ktorí sa zúčastnia Hackathonu, budú v tento deň ospravedlnení z vyučovania.

Nájsť viac informácií a prihlásiť sa môžeš v udalosti na Facebooku.