Spolupráca s Univerzitou v Osle v oblasti inovácie výučby predmetov zameraných na teoretickú informatiku

Najbližší rok bude riešiteľský kolektív pod vedením Jána Perháča spolupracovať s tímom z Univerzity v Osle pod vedením Michaela Kirkedala Thomsena na výskume v oblasti generovania a vizualizácie interaktívnych dokazovacích systémov a ich využitia vo výučbe. Výskum prebieha v rámci projektu „Moderné prístupy a nástroje pre výučbu predmetov na univerzitnej úrovni v oblasti teoretickej informatiky, logiky, teórie typov a sémantiky“, č.: FBR-PDI-025, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórskych grantov.

V rámci projektu je priestor na vypísanie viacerých bakalárskych, resp. diplomových prác. Záujemcovia môžu kontaktovať riešiteľský tím (Ing. Perháč, doc. Steingartner, Ing. Chodarev, Ing. Novotný).

Webovská adresa projektu: https://onlineprover.github.io/sk/

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Granty EHP a Nórska: https://www.eeagrants.sk/

Obrázky: 
Iceland, Liechtenstein Norway grants