Štátne záverečné skúšky (Ing.) 2018

(Posledná aktualizácia: 22.máj.2018, 14:16 - úprava programu, oprava komisií.)


V stredu 23. 5. 2018 v čase od 14:00 – 15:00 hod. sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v nižšie uvedených miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

UPOZORNENIE: nezabudnite, že spolu s prezentáciou ste povinní nahrať do katedrového archívu aj obsah CD prílohy diplomovej práce (podľa pokynov na našom webe). Obsah CD bude na mieste kontrolovaný a kto ho bude mať nekompletný, alebo ho nebude mať k dispozícii v diplomovej práci, nebude pripustený k obhajobe. Pri nahrávaní CD sa riaďte pokynmi tajomníka. Ak obsah vášho CD/DVD nosiča je príliš veľký, prineste si jeho obsah na USB kľúči - výrazne zrýchlite proces nahrávania.

Číslo komisie Tajomník Miestnosť
1 Ing. Ján Perháč B524
2 Ing. Aleš Deák B513
3 Ing. Juraj Mihaľov A529
4 Ing. Matúš Uchnár B512
5 Ing. František Silváši B510
6 Ing. Zuzana Bilanová A537
7 Ing. Lukáš Galko A516
8 Ing. Michal Vrábel B521
9 Ing. Zuzana Dankovičová A509

Začiatok štátnej skúšky je:

  1. deň – 24.5.2018 - od 8:00 hod. (INF)
  2. deň – 25.5.2018 - od 8:00 hod. (INF)

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby.

Program štátnych skúšok ako aj zoznam komisií nájdete v zozname súborov k tomuto príspevku.