Štátne záverečné skúšky - Máj 2023

Štátne záverečné skúšky 23 - banner

Milí študenti!

Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim usmerneniam a dokumentom k organizácii štátnych skúšok na KPI.

Štátne skúšky sa uskutočnia 25.5.-26.5.2023 v prezenčnej forme.

V stredu 24.5.2023 o 13:00 sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v jednotlivých štátnicových miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS:

  • nahratie a vyskúšanie prezentácie, prípadne aj videa
  • podpísanie DP (ak takto študent ešte neurobil)
  • kontrola Súhlasu so spracovaním osobných údajov absolventa (v zmysle GDPR) - stačí, ak ukážete, že máte označený súhlas v rozhraní študenta Mais
  • k občerstveniu Vám bližšie informácie poskytne na sekretariáte KPI p. Švarcová (komisie sú 6-členné)

Potvrdenia o ukončení štúdia si môžete vyzdvihnúť po absolvovaní štátnej skúšky priamo v komisii spolu s výtlačkom diplomovej práce. Nezabudnite to pripomenúť Vašim tajomníkom.

Komisia Tajomník Miestnosť
1 Ing. Matúš Dopiriak Zasadacia miestnosť (PK6_ZM, budova PK6)
2 Ing. Martin Hasin PC15 (PK6_105, budova PK6)
3 Ing. Peter Pekarčík Meridian (L9, blok B)
4 Ing. Miriam Mattová Duna (L9, blok B)
5 Ing. Michal Solanik Caprica (L9, blok B)
6 Ing. Dávid Jozef Hreško Romulus (L9, blok A)
7 Ing. Filip Gurbáľ Vulcan (L9, blok A)
8 Ing. Tatiana Kuchčáková Hyperion (L9, blok A)
9 Ing. Martin Havrilla Aurora (L9, blok A)

Portál https://obhajoby.fei.tuke.sk:

  • do priečinka záverečná práca nie je potrebné nahrávať prácu, príručky ani prílohy - malo by to byť spravené automaticky z univerzitnej knižnice
  • ak niečo potrebujete dodatočne nahrať (napr. článok), pridajte to do priečinka prezentácia

Dokumenty:

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby. Tí, ktorí začínate ráno o 8:00, stačí ak prídete o 7:30.

Študent, ktorý má priemer štúdia 91 bodov a viac a bude hodnotený na ŠZS za diplomovú prácu a aj predmet známkou A, bude celkovo hodnotený za štúdium prospel s vyznamenaním.

Okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru informatika/kyberbezpečnosť a ich využitie:

V zmysle rozhodnutia dekana FEI TUKE sa slávnostná promócia 2023 uskutoční v 1 dopoludnie medzi 13.6-15.6.2023 na štadióne SLÁVIA TU v Košiciach, podľa počasia. Hneď, ako bude známy presný termín, budete informovaní.

Vlaňajšia promócia: https://youtu.be/PQBizKnhi8Q