Súťaž Networking Academy Games

Katedra počítačov a informatiky opätovne hostí tento rok významnú súťaž s názvom NAG – Networking Academy Games 2017. Súťaž sa uskutoční dňa 23.6.2017 vo vybraných laboratóriách katedry a v Univerzitnej knižnici TUKE. Cieľom súťaže je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v programe Cisco Networking Academy.

Poslaním súťaže je vyhľadávať nové talenty a oceniť najlepších jednotlivcov či skupiny študentov a podnieť ich záujem o ďalšie štúdium sieťových technológií. NAG2017 organizuje Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE, ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach a ASC/ITC Ceelabs v spolupráci so spoločnosťou Cisco systems Slovensko,  ITC pri Slovenskej Technickej univerzite v Bratislave a ITC Žilinskej univerzity.

Viac informácií o súťaži nájdete na http://netacad.sk/podujatia/nag2017