Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

Ak má vaša záverečná práca biznis potenciál a chceli by ste získať podporu pre založenie startupu, potom pre vás je súťaž „Top študentská práca“, ktorú organizujú Innovlab v spolupráci s UVP Technicom v Košiciach. Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v školskom roku 2020/2021 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2021.

Súťaž je organizovaná v troch tematicky zameraných kategóriách: Smart city, Health, Industry.

Víťazi súťaže získajú nielen finančnú odmenu, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, ale aj možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM – prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu) ako aj InnovLabu Startup centra Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia.

Prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdete na oficiálnej stránke súťaže.