#TATRAHACK 2020

24. – 27. septembera 2020 sa uskutoční 1. Tatranský hackathon. Témami sú doprava, turizmus a logistiku. Tri najlepšie skupiny programátorov budú ohodnotené finančnými a vecnými cenami. Všetci účastníci získajú cenné skúsenosti, rady, kontakty, referencie a možnosť tímovej tvorby. Registrácia je možná do 20. septembra na https://tatrahack.sk/.