TUKE Research day 2017

Ide už o štvrtý ročník tohto podujatia, ktoré pozostáva z výstavy odborných kníh, odborného seminára zameraného na publikačnú činnosť a výstavu projektov vedeckých tímov Technickej univerzity v Košiciach.

Môžete sa tešiť na prednášky

  • Výber vhodného publikačného prostredia - Ing. Viera Tomášová
  • Karentované články v renomovaných vydavateľstvách - prof. RNDr. Jozef Džurina, CSc.
  • Ako písať monografie v zahraničných renomovaných vydavateľstvách - doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.
  • Zrod patentu alebo úžitkového vzoru až po získanie certifikátu - doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Tieto prednášky určite inšpirujú aj nových doktorandov a mladých odborných asistentov, ktorí ešte nemajú skúsenosti s karentami a renomovanými monografiami.

Okrem toho sa môžete tešiť na prezentácie výskumných tímov. S tímom z Katedry počítačov a informatiky si môžete prísť vyskúšať Microsoft HoloLens, prilbu pre zmiešanú virtuálnu realitu.

Z ostatných projektov vyberáme:

  • robot môže mať veľa podôb,
  • inteligentná robotika,
  • automobil na vodíkový pohon,
  • lietadlové systémy a turbíny,
  • adaptívne nosné systémy,
  • a mnohé iné.

Srdečne vás pozývame!

Obrázky: