Ako na CEEPUS?

Na tejto stránke sa dozvieš, ako máš postupovať ak sa chceš zúčastniť pobytu v zahraničí v rámci programu CEEPUS.

Postup výberu typu mobility:

 1. Prečítaj si charakteristiku a hlavne zoznam našich partnerov na stránke KPI.
 2. Ak Ťa zaujala niektorá univerzita, čekni či je v tabuľke (matici) plánovaných mobilít.
 3. Ak nie je tam, to znamená, že budeš môcť žiadať pobyt u partnera nad rámec kvóty schválenej na daný šk. rok. Nevadí, šancu máš. Zastav sa za koordinátorom pre KPI, dostaneš inštrukcie o ďalších možnostiach.
 4. Ak si našiel vybranú univerzitu v spomínanej tabuľke, priestor pre mobilitu existuje v rámci schválenej kvóty (čo je super).
  • Ak je v mobilite (stĺpci) "Student" číslo, kvóta zahŕňa pobyt v dĺžke celého semestra.
  • Ak je číslo v mobilite typu "Short Term Student", kvóta zahŕňa pobyt v dĺžke jedného mesiaca (min. 21 dní).
  • Ak je číslo v stĺpci "Teacher", kvóta zahŕňa pobyt pre učiteľa.
 5. Ak si našiel/našla typ mobility, ktorý si chcel/a, to znamená, že môžeš požiadať o pobyt v rámci kvóty schválenej na daný šk. rok! Zastav sa za koordinátorom pre KPI, dostaneš ďalšie inštrukcie.
 6. Ak si nenašiel/nenašla, nevadí, šancu máš. Zastav sa za koordinátorom pre KPI, dostaneš inštrukcie o ďalších možnostiach.
Undefined