Virtuálna realita a hendikepovaní

Workshop virtuálno-realitné technológie pre hendikepovaných, banner

Vo štvrtok 16.11:2017 sa na našej katedre konal workshop na tému: Virtuálno-realitné technológie v procese vzdelávania hendikepovaných osôb. Workshop bol organizovaný v spolupráci so Spojenou školou internátnou Pavla Sabadoša v Prešove.

Hlavný cieľ projektu, v rámci ktorého sa organizoval aj tento workshop, je zameraný na využitie pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human-Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby hendikepovaných osôb v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Čiastkovým cieľom bolo vytvorenie experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe práve na uvedenej spojenej škole. Ďalším cieľom bolo vytvorenie podporných programových a prezentačných prostriedkov ako pre klasické, tak pre mobilné technológie. Osobitná pozornosť bola venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom u osôb s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad že sa takto dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód týmito osobami, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti. Sme radi, že naša katedra sa angažuje aj v tejto oblasti.

Obrázky: