Výučba LS 2020/2021

Milí študenti!

Venujte, prosím, pozornosť informáciám uvedeným na stránke fakulty:

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, výučba na FEI TUKE v letnom semestri 2020/2021 bude prebiehať počas prvých piatich týždňov dištančnou formou. O spôsobe výučby v ďalších týždňoch semestra sa rozhodne na základe aktuálnej situácie.

Študenti všetkých ročníkov (aj prváci)

  • Po prihlásení na stránku moodle nájdete odkazy k dištančnej realizácii prednášok a cvičení.
  • Prosím, sledujte svoj univerzitný email a riaďte sa pokynmi prednášajúcich a cvičiacich.

Prváci inžinierskeho stupňa štúdia

  • Do konca 2. týždňa semestra je potrebné, aby ste v systéme Mais mali priradenú diplomovú prácu.
  • Študentom bez diplomovej práce bude po tomto termíne priradená niektorá z voľných tém.

HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Informácie sú priebežne aktualizované