Výučba ZS 2021/2022

Milí študenti!

Venujte, prosím, pozornosť informáciám uvedeným na stránke fakulty a stránke univerzity k výučbe v ZS 2021/2022.

Užitočné dokumenty:

Študenti všetkých ročníkov (aj prváci)

  • Na základe pokynov vedenia FEI budú prednášky realizované online a cvičenia prezenčne s polovicou skupiny. Skupiny sa budú striedať.
  • Po prihlásení na stránku moodle nájdete najneskôr deň pred výučbou abecedné rozdelenie na cvičeniach, odkazy k online prednáškam a niektorým cvičenam.
  • Prosím, sledujte svoj univerzitný email a riaďte sa pokynmi prednášajúcich a cvičiacich.

Prváci bakalárskeho stupňa štúdia, informácie k predmetu Základy algoritmizácie a programovania nájdete na stránke predmetu: https://kurzy.kpi.fei.tuke.sk/zap/, vrátane odkazu na online prednášky. Informácie k cvičeniam Vám poslali vyučujúci na Váš univerzitný email. Slávnostné otvorenie akademického roka bolo zrušené.

Студенты первого курса бакалавриата, информацию о предмете Основы алгоритмизации и программирования можете найти на странице курса: https://kurzy.kpi.fei.tuke.sk/zap/, включая ссылку на онлайн-лекции. Информация об упражнениях была отправлена вам преподавателем на вашу университетскую электронную почту. Торжественное открытие учебного года отменено.

Informácie sú priebežne aktualizované