Významný úspech katedry v oblasti umelej inteligencie a autonómnej mobility vozidiel

Kolektív autorov KPI (Ing. Marcel Vološin, Ing. Eugen Šlapak, Adam Petík a prof. Juraj Gazda) v spolupráci s CVUT Praha a University College Dublin publikoval vedeckú štúdiu v najprestížnejšom vedeckom časopise, tématicky venovanom inteligentnej doprave (IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems). Autori príspevku navrhli unikátny technologický rámec využívajúci technológiu blockchain, prvky umelej inteligencie (lexikografické A* vyhľadávanie) a výpočty na hrane v 5G sieti. Technologický rámec umožnuje výber cesty autonómneho vozidla, ktorá zohľadňuje výpočtové kapacity edge servera, prenosové charakteristiky 5G siete, ako aj aktuálnu vyťaženosť cestnej infraštruktúry. Prevádzkové vlastnosti navrhnutého rámca vykazujú unikátne vlastnosti v porovnaní so state-of-the-art metódami používanými v súčasnosti. Vedecký príspevok je prístupný (zo siete TUKE) na https://ieeexplore.ieee.org/document/10074986