Aktuálne trendy v informatike ZS 2020/2021

Semináre zimného semestra 2020/2021

 • 24.9.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Živé IT projekty
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Organizácia Živých IT projektov.
 • 1.10.2020 / 15.10 - 16.40 / online / DevOps - GitLab CI/CD
  doc. Ing. Anton Baláž, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Continuous Integration (CI alebo CI/CD) je nástroj, ktorý za Vás automatizuje rutinné úlohy ako je spúšťanie testov, kvality kódu alebo nasadzovanie kódu. Umožní Vám rýchlejšie začleňovať zmeny a rýchlejšie nasadzovať výsledné riešenie. Výhodou GitLab CI je veľmi dobrá podpora Dockeru, môžete jednoducho skladať Docker obrazy alebo spúšťať testy v kontejneroch.
 • 8.10.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Spracovanie vesmírnych dát
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV v Košiciach / Kozmické žiarenie, detekcia cunami vĺn pozorovaním airglow žiarenia
  Ing. Daniel Gecášek / KPI FEI TU v Košiciach / COR systém na simuláciu pohybu kozmického žiarenia v magnetosfére
  Ing. Michal Solanik / KPI FEI TU v Košiciach / Paralelné a distribuované spracovanie simulácii distribúcie kozmického žiarenia v heliosfére
  Ing. Michal Vrábel, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach / Rozpoznávanie vzorov v JEM-EUSO experimente a pripravovaný predmet Spracovanie vesmírnych dát
  Prednáška bude zámerná na opis spoločných aktivít Oddelenia kozmickej fyziky (ÚEF SAV v Košiciach) a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach. Cieľ je aj oboznámiť študentov s dostupnými témami diplomových prác, plánovanými seminármi a pripraveným predmetom.
 • 15.10.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Princípy kvantových počítačov a perspektíva ich využitia
  prof. Ing. Ján Kollár, CSc. / KPI FEI TU v Košiciach
  Technologický pokrok môže viesť k tomu, že kvantové počítače budú v budúcnosti čoraz viac nahrádzať súčasné von neumannovské počítače. Vzhľadom na rozdielnu podstatu súčasných a kvantových počítačov bude to však vyžadovať zmenu prístupu človeka k počítaču a zmenu súčasných metód tvorby softvéru. Poznanie princípov kvantových počítačov z hľadiska najmä informatiky, nie iba fyziky a kvantovej mechaniky, ale aj poznanie oblastí využitia v širšom spektre ako iba v oblasti kvantových výpočtov sa môže stať nevyhnutnosťou. Prednáška je informatickým pohľadom na princípy kvantových počítačov a na súvislosť týchto princípov s možnými aplikačnými oblasťami.
 • 22.10.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Úvod do jazyka Go
  Zdenko Vrábeľ / Kiwi
  Čo má spoločné Docker, Kubernetes, Consul alebo Google Indexing? Je to programovací jazyk Go. Go zažíva posledné roky boom. Stáva sa obľúbenou voľbou medzi programátormi vďaka jeho jednoduchosti a spoľahlivosti, ale aj medzi tech. firmami vďaka jeho produktivite. Aky je to teda jazyk a komu je určený? Aký je jeho príbeh? V čom je Go výnimočný a iný? Prečo sa o ňom hovorí že je to jazyk DevOpsu, cloudu a startupov?
 • 29.10.2020 / 15.10 - 16.40 / online / (Nie príliš) stručný úvod do technológie Kubernetes
  Ing. Miroslav Biňas, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Pri vývoji aplikácií, ktoré budú nasadené a dostupné v prostredí internetu, je dobré už v návrhu myslieť na to, že raz prestanú stačiť obsluhovať všetky prichádzajúce požiadavky. Otázkou však je, čo robiť potom? Rozšíriť hardvérové komponenty aktuálneho servera? Kúpiť nový, ktorý bude silnejší? Doplatiť za lepšie parametre v prípade externého hostingu? To všetko je síce možné, ale ak aplikácia stále zostane na jednom zariadení, problém sa len oddiali. Riešenie, ktorým je možné tomuto problému predísť, je použiť službu na orchestráciu kontajnerov, ktorá sa postará o rozloženie záťaže medzi viacero zariadení, bude monitorovať ich stav na základe požiadaviek a zabezpečí bezproblémovú aktualizáciu na novú verziu aplikácie. V tomto webinári sa pozrieme na možnosti technológie Kubernetes, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie a najpopulárnejšie riešenia v tejto oblasti v súčasnosti.
 • 5.11.2020 / 15.10 - 16.40 / online / DevOps v podnikovom prostredí
  Ing. Csaba Garay / Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.
  Transformácia veľkých korporátov na moderné IT podniky si vyžaduje obrovské zmeny od klasického projektového riadenia k agilným metódam a od prechodu zastaralých, tzv. legacy systémov na súčasné technológie. Implementáciou metodológie SAFe DevOps modernizujeme celý životný cyklus vývoja softvéru. Nasadzovanie aplikácií do cloudového modelu PaaS OpenShift s využitím Canaray Release techniky, vývoj AWS Lambda serverless funkcií alebo Infrastructure as Code sú už dennou súčasťou systémov, ktoré zabezpečujú telekomunikačný biznis.
 • 12.11.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Digitálna forenzná analýza
  JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD. / CSIRT.SK
  V rámci prednášky si bližšie priblížime, čo je digitálna forenzná analýza a ako vyzerá proces forenzného vyšetrovania od zadania úlohy až po spísanie forenznej správy. Bližšie sa zameriame aj na digitálne stopy, ich zdroje a spôsoby zaisťovania. Na praktických príkladoch si ukážeme niekoľko príkladov digitálnych stôp v operačnom systéme Windows a Linux.
 • 19.11.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Sila OSINTu
  Ing. Miroslav Sidor / CSIRT.SK
  V rámci prednášky si ukážeme spôsoby získavania informácií z otvorených zdrojov. Prakticky si ukážeme nástroje a postupy ako vyhľadávať informácie o zariadeniach pripojených do internetu, či ako získavať informácie zo sociálnych sietí a iných otvorených zdrojov.
 • 26.11.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Ako to chodí s Dockerom a infraštruktúrou v cloude
  Lukáš Vavrek, Tomáš Lojka / Visma Labs s.r.o.
  Cieľom prednášky je ukázať ako si pomôcť vo vývoji softvéru a ako zdolávať rastúce požiadavky na kvalitu v oblasti softvérovej infraštruktúry a jej manažmentu pomocou Azure.
 • 3.12.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Bezpečnosť webových aplikácií
  Arpád Reštei, Lukáš Kempec, Pavol Mudrák / Visma Labs s.r.o.
  Cieľom prednášky je úvod do bezpečnosti webových aplikácií. Ukážeme techniky, ktoré sú používané pri útokoch na webové aplikácie a služby aj spôsob ako sa chrániť proti nim. Ukážeme tiež ako zabezpečiť citlivé dáta, aby nedošlo k úniku informácií.
 • 10.12.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Microservices architecture
  Tomáš Blanárik / Visma Labs s.r.o.
  Prednáška zameraná na architektúru mikroservisov v produkcii, výhody, patterny a problémy, ktoré súvisia s danou problematikou.
 • 17.12.2020 / 15.10 - 16.40 / online / Etický hacking
  doc. Ing. Anton Baláž, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach