Deň otvorených dverí s KPI

Technická univerzita už tradične usporadúva Deň otvorených dverí (DOD), tentokrát s podtitulom „Predsedníctvo Slovenska v EÚ“. Účelom DOD je sprístupnenie vybraných laboratórií pre širokú verejnosť, predstaviť študijné odbory verejnosti. Cieľom je propagácia, touto cestou sa univerzita snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl, ako aj širokú verejnosť. Srdečne vás na podujatie pozývame.

Býva dobrým osvedčeným zvykom, že počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy. V rámci DOD Katedra počítačov a informatiky sprístupní vybrané laboratóriá sprístupňujúce pohľad na výskum na katedre.

Dostupnosť našich laboratórií:

V rámci návštevy oboch CCNA laboratórií zarhnutá aj prehliadka Teleprezenčného štúdia (Cisco Telepresence Lab) (viac info).

Tešíme sa na vás! :)

Prihláste sa na udalosť na facebooku! facebook event icon

Obrázky: