Laboratórium počítačovej grafiky - LIRKIS

Miestnosť: 
UVT1-6
Staré označenie: 
UVT1-6
Vedúci: 
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.
Laboratórium sa venuje výskumu počitačovej grafiky, virtualnej realite, zmiešanej realite, modelovaniu.
Fotografie: