Integrácia kvality softvérových procesov do osnov inžinierskych informatických programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva

KEGA č. 050TUKE-4/2013

Project category: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
KEGA
ID number: 
050TUKE-4/2013
Duration of the project: 
1. January 2013 to 31. December 2014