Integrácia kvality softvérových procesov do osnov inžinierskych informatických programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia náplne aktuálnych predmetov softvérového inžinierstva

KEGA č. 050TUKE-4/2013

Kategória projektu: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
KEGA
Identifikačné číslo: 
050TUKE-4/2013
Doba riešenia projektu: 
1. január 2013 do 31. december 2014