Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia predmetov


Project category: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
KEGA
ID number: 
019TUKE-4/2014
Duration of the project: 
1. January 2014 to 31. December 2016