Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia predmetov


Kategória projektu: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
KEGA
Identifikačné číslo: 
019TUKE-4/2014
Doba riešenia projektu: 
1. január 2014 do 31. december 2016