Princípy a metódy automatizovanej abstrakcie počítačových jazykov a tvorby softvéru na základe sémantického obohacovania v dôsledku komunikácie

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Project category: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
VEGA
ID number: 
1/0341/13
Duration of the project: 
1. January 2013 to 31. December 2015