Princípy a metódy automatizovanej abstrakcie počítačových jazykov a tvorby softvéru na základe sémantického obohacovania v dôsledku komunikácie

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Kategória projektu: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
VEGA
Identifikačné číslo: 
1/0341/13
Doba riešenia projektu: 
1. január 2013 do 31. december 2015