Záverečná prezentácia tímových projektov 2016


DÁTUM A ČAS:     20.1.2016, 14:00

MIESTO:               Univerzitná knižnica TUKE

POZVÁNKA:

V stredu 20.1.2016 sa uskutoční prezentácia výstupov vytvorených v rámci predmetu Tímový projekt inžinierskeho štúdia študijného programu Informatika.

V rámci programu bude odprezentovaných 29 projektov vytvorených spolu 116 študentmi 1. ročníka Ing. štúdia pod vedením mentorov zo spoločností a Katedry počítačov a informatiky v Košiciach.

Brožúra Živých projektov

Zučastnené spoločnosti:

 • Astound Commerce s.r.o.
 • bart.sk s.r.o.
 • ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GEODETICCA, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • PWC Avis, s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Wirecard Technologies GmbH

Sponzori:

 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Košice IT Valley 
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Súčasťou programu budú prezentácie študentov, diskusia s postermi a vyhodnotenie. Najlepšie projekty budú odmenené vecnými cenami.

PROGRAM UDALOSTI:

13:00 - 13:15

-

Registrácia tímov

13:15 - 14:00

-

Príprava posterov, nahrávanie prezentácií

14:00 - 14:05

-

Otvorenie podujatia

14:05 - 15:45

-

Prezentácie tímových projektov

15:45 - 16:30

-

Diskusia pri posteroch

16:30 - 16:45

-

Vyhodnotenie

16:45 - 18:00

-

Neformálna retrospektíva mentorov a produktových vlastníkov


Porota:
Martin Džbor - T-Systems Slovakia s.r.o.
František Jakab - TU Košice
Vladislav Jevčák - NESS KE, s.r.o.
Ján Majoroš - Siemens Healthcare s. r. o.
Tibor Radačovský - GlobalLogic Slovakia s.r.o.
Jozef Vojtko - Fpt Slovakia s.r.o.

INŠTRUKCIE PRE ŠTUDENTOV:

Príchod je najneskôr do 13:15.

Študenti musia pre účely prezentácie pripraviť prezentáciu a poster. Obe je potrebné nahrať do systému Moodle najneskôr 18.1.2016 do 24:00.

Prezentácia

Striktný časový limit prezentácie je 2,5 min.

Odporučaná forma prezentácie (povinný je iba prvý snímok):

 • Úvodný snímok (20-30s) - povinný obsah:

  • číslo tímu
  • názov katedry
  • predstavenie tímu a mentorov
  • názov témy
  • logo/názov firmy
 • Vysvetlenie problému, opis riešenia (30-40s)

 • Video alebo live ukážka softvéru (50s-1min)

 • Zhrnutie, výhody riešenia (30s)

Časový limit musí byť striktne dodržaný, po prekročení bude prezentácia prerušená.

V rámci prezentácie bude hodnotené:

 • stav projektu (či je funkčný, do akej miery je dokončený, či je nasadený, či sa používa),

 • jasne vysvetlený problém,

 • spôsob riešenia uvedeného problému - technológie, architektúra, jedinečnosť, inovatívnosť,,

 • forma prezentácie a posteru,

 • dodržanie časového limitu.

Poster

Poster má byť vo formáte A2 v súbore formátu PDF.

Postery budú vytlačené aj ako booklet, ktorý bude mať k dispozícii hodnotiaca porota. Preto je nutné vytvoriť poster tak, aby bol čitateľný aj pri zmenšení na formát A4.

Na vytvorenie posteru použite šablónu zo systému Moodle. V šablóne dodržte formát hlavičky.

Súčasťou posteru by malo byť:

 • Hlavička (povinná):

  • číslo tímu

  • názov témy (môže byť aj skrátený)

  • mená členov tímu a mentorov

  • názov katedry

  • názov a logo firmy

 • Obsah:

  • opis problému

  • architektúra riešenia

  • vlastnosti riešenia

  • stav - ako sa to používa

  • obrazovky

  • vyhodnotenie riešenia

Tímy:

1


TRANSFERRING DATA BETWEEN NEARBY DEVICES (ANDROID)

Jakub Džubák, Štefan Mezei, Martina Drenčáková, Jakub Bartoš


Ness KDC
2


PROAT WEBPORTAL

Dávid Matejkov, Lukáš Matta, Ján Kamenický, Tomáš Ihnát

T-Systems
3


AUTOMATICKÉ TAGGOVANIE A ANALYZOVANIE TEXTU

Viktor Hanko, Juraj Horbaľ, Matúš Horečný, Eva Hvizdová

GlobalLogic
4GUI ANDROID/WINDOWS MOBILE APK PRE REG. POKLADNICE EURO-50 (USB) A EURO-150 (USB)

Filip Chovanec, Dávid Danko, Alexander Katona, Róbert Világi

Elcom
5


REVIEW TOOL

Dávid Molčan, Adam Lipka, Peter Petra, Majo Orlický

Siemens Healthcare
6


APPLICATION LIFE-CYCLE MANAGEMENT TOOL

Jakub Ištoňa, Igor Baran, Marián Ždiľa a David Korady

FPT
7


INTERNAL COMPANY ATTENDANCE SYSTEM

Patrik Prevužňák, Martin Homoľa, Matúš Horňák, Peter Slaninka

Software AG
8


STORE LOCATOR

Matej Farkaš, Lukáš Farkašovský, Ivan Fabiny, Miloš Marcinčin

Astound Commerce
9


MODUL INTERAKTÍVNEJ VEKTOROVEJ GRAFIKY PRE FRAMEWORK POLYMER

Milan Leškanič, Michal Mišev, Dominik Dolhý, Frederik Geci

IBM
10


ČIERNE STAVBY - WEBOVÁ APLIKÁCIA

Dominik Slaminka, Matúš Šašala, Jakub Miško, Pavol Megela

Geodeticca
11


PARKING PLACE MONITORING

Michal Jurečko, Jakub Kovaľ, Matej Madeja, Peter Konečný

GlobalLogic
12


APLIKÁCIA / TEST NA VYHODNOTENIE TECHNICKEJ ÚROVNE KANDIDÁTOV

Marián Boržik, Peter Doboz, Marián Vandžura, Ľubomír Leško

Ness KDC
13


BUSINESS PARTNER SATISFACTION SURVEY (CUSTOMER FEEDBACK)

Zuzana Papalová, Mikuláš Lučkanič, Jakub Mitro, Matej Murin

Siemens Healthcare
14POS ANDROID/WINDOWS MOBILE APK PRE REG. POKLADNICE EURO-50 (USB) A EURO-150 (USB)

Filip Kriak, Pavol Kolesár, Silvia Korčeková, Róbert Mikita

Elcom
15

DEFINOVANIE TECHNOLÓGIÍ A VYTVORENIE PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE PRE IMPLEMENTOVANIE ZJEDNODUŠENÝCH KLIENTOV EXISTUJÚCEHO DISTRIBUOVANÉHO SYSTÉMU V OBLASTI SLEDOVANIA LETOVEJ PREVÁDZKY BEŽIACICH NA MOBILNÝCH ZARIADENIACH

Richard Forrai, Štefan Fabián, Tomáš Ivančin, Andrej Pňaček

PWC Avis


16


INTERAKTÍVNA MAPA BUDOVY SPOLOČNOSTI

Ondrej Matija, Michal Savinec, Michal Pavlík, Michal Szilágyi

Ness KDC
17


DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM GL

Silvia Kuzmová, Martin Morek, Matúš Mihely a Erik Hric

GlobalLogic
18OPTIMÁLNE SPRACOVANIE POLÔH GPS TRACKERA UMIESTNENÉHO V RÁME BICYKLA

Mária Véghová, Ján Magyar, Samuel Šutaj, Mark Rajczi

bart.sk
19IMPLEMENTÁCIA PROTOTKOLU MQTT PRE PLATFORMU ARDUINO NEZÁVISLÁ OD NIŽŠÍCH VRSTIEV ISO/OSI

Jakub Dudinský, Richard Dzurus, Viktor Findorák, Matej Kurinec

IBM
20


PARKING SYSTEM FOR FPT

Matúš Hozza, Ondrej Hegedűs, Peter Fabian, Marián Hudák

FPT
21


INTERNAL CATALOG JOB OF APPLICANTS

Jakub Belis, Dávid Bajkó, Matej Bajs, Juraj Bonk

Software AG
22


3D VIZUALIZÁCIA CESTY

Štefan Piskay, Jozef Soták, Branislav Popadič a Matúš Macík

Ness KDC
23POS ANDROID/WINDOWS MOBILE APK PRE FIŠKÁLNE TLAČIARNE MINI EFOX (USB) A EFOX (LAN)

Patrik Figura, Veronika Petrušková, Dávid Grešlík, Marek Dlugoš

Elcom
24


SYSTÉM NA EVIDENCIU DOCHÁDZKY, PLÁNOVANIE A SCHVAĽOVANIE DOVOLENIEK

Jaroslav Sciranka, Renáta Semanová, Ľuboš Seman, Lenka Dzurjaková

Wirecard
25


TRAINING FEEDBACK & EFFECTIVENESS TOOL

Alexander Prevužňák, Žaneta Kochaniková, Jaroslav Pulik, Roland Mondek

Siemens Healthcare
26


VYTVORENIE SYSTÉMU PRE VNÚTORNÚ KOMUNIKÁCIU ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Michal Bodnár, Matúš Rusiňák, Miroslav Strýček, Patrik Jelínek

SPŠ Dopravná
27


FINANCIAL FORECAST TOOL/WEBPORTAL

László Pulen, Zsolt Rácz, Alexander Petro, Kolos Fuchs

T-Systems
28


INDOOR SPACE SPY

Kamil Angelovič, Tomáš Blanárik, Ján Vaško, Peter Ženčúch

GlobalLogic
29


APLIKÁCIA PRE EVIDENCIU NEPRÍTOMNOSTI ZAMESTNANCOV

Martin Vajda, Martin Sivý, Pavol Šabak, Tomáš Spišak

Ness KDC