Záverečná prezentácia tímových projektov 2018

V stredu 24.1.2018 sa uskutoční prezentácia výstupov vytvorených v rámci predmetu Tímový projekt inžinierskeho štúdia študijného programu Informatika. Akcia Živé IT projekty je organizovaná Katedrou počítačov a informatiky v spolupráci so združením Košice IT Valley.

 • Kedy: 24.1.2018, 14:00
 • Kde: Univerzitná knižnica TUKE
 • Vstup pre verejnosť je voľný

V rámci programu bude odprezentovaných 37 projektov vytvorených spolu 176 študentmi 1. ročníka Ing. štúdia pod vedením mentorov zo spoločností, z Katedry počítačov a informatiky a Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Technickej univerzity v Košiciach a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Booklet so všetkými postrami:

ZÚČASTNENÉ SPOLOČNOSTI:

 • Affinity Analytics, s.r.o.
 • bart.sk s.r.o.
 • CEAI s.r.o.
 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic s.r.o.
 • Hotovo, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • Impressa - internetová agentúra, s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Senacor Technologies AG
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • Sodonbos, s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.

Súčasťou programu budú prezentácie študentov, diskusia s postermi a vyhodnotenie. Najlepšie projekty budú odmenené vecnými cenami.

PROGRAM UDALOSTI:

13:00 - 13:50 - Registrácia tímov, príprava posterov
14:00 - 14:05 - Otvorenie podujatia
14:05 - 16:00 - Prezentácie tímových projektov
16:00 - 16:45 - Diskusia pri posteroch
16:45 - 17:00 - Vyhodnotenie
17:00 - 17:30 - Neformálna retrospektíva mentorov a produktových vlastníkov

Porota:

 • Štefan Blicha, GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • Martin Džbor, T-Systems Slovakia s.r.o.
 • VladislavJevčák, NessKE s.r.o.
 • Zdenko Krasnay, Siemens Healthcares.r.o.
 • Jozef Vojtko, Fpt Slovakia s.r.o.

SPONZORI

 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI TUKE

ŽIVÉ VYSIELANIE

FACEBOOK

Sledujte nás aj na katedrovom Facebooku.


INŠTRUKCIE PRE ŠTUDENTOV:

Príchod je najneskôr do 13:15.

Študenti musia pre účely prezentácie svojho projektu pripraviť prezentáciu a poster. Obe je potrebné nahrať do systému Moodle najneskôr do nedele, 21.1.2018 do 23:55 - stačí raz za celý tím. Súbory, ktoré v odovzdávkach nedodržia stanovené pravidlá, budú brané ako neodovzdané.

1. Prezentácia

Striktný časový limit prezentácie je 2,5 min.

Odporučaná forma prezentácie (povinný je iba prvý snímok):

 1. Úvodný snímok (20-30s) - povinný obsah:
  • číslo tímu
  • predstavenie tímu a mentorov
  • názov témy
  • logo/názov firmy - použite oficiálne logo poskytnuté firmou, ktoré stiahnete z Google Drive adresára
  • logo katedry
 2. Vysvetlenie problému, opis riešenia (30-40s)
 3. Video alebo live ukážka softvéru (50s-1min)
 4. Zhrnutie, výhody riešenia (30s)

Časový limit musí byť striktne dodržaný, po prekročení bude prezentácia prerušená. Prezentácia by mala byť hovorená v slovenskom jazyku.

V rámci prezentácie bude hodnotené:

 • stav projektu (či je funkčný, do akej miery je dokončený, či je nasadený, či sa používa),
 • jasne vysvetlený problém,
 • spôsob riešenia uvedeného problému - technológie, architektúra, jedinečnosť, inovatívnosť,
 • forma prezentácie a posteru,
 • dodržanie časového limitu.

2. Poster

Poster má byť vo formáte A2 v súbore formátu PDF.

Postery budú vytlačené aj ako booklet, ktorý bude mať k dispozícii hodnotiaca porota. Preto je nutné vytvoriť poster tak, aby bol ľahko čitateľný aj pri zmenšení na formát A4.

Na vytvorenie posteru použite zodpovedajúcu šablónu zo systému Moodle, určenú pre vašu katedru. Príslušnosť zmiešaných tímov sa riadi zoznamom pridelených tém, kde je uvedené, pod ktorou katedrou resp. univerzitou je daný tím evidovaný. V šablóne dodržte formát hlavičky a päty. Je povolené zmeniť farbu postra, no nie jeho formát.

Súčasťou posteru by malo byť:

 1. Hlavička (povinná):
  • číslo tímu
  • názov témy (môže byť aj skrátený)
  • mená členov tímu a mentorov
  • názov katedry
  • názov a logo firmy
 2. Obsah:
  • opis problému
  • architektúra riešenia
  • vlastnosti riešenia
  • stav - ako sa to používa
  • obrazovky
  • vyhodnotenie riešenia
 3. Päta:
  • pätu nemeňte (ani formát a farby loga vašej katedry bez konzultácie s katedrou)

TÍMY:

ID Téma Študenti Spoločnosť
1 Edu House 2.0 Vladimír Kušnirák, Erik Pallér, Matúš Bagoňa, Martin Bražina, Peter Štieber T-Systems Slovakia s.r.o.
2 Real-time emotion tracking Patrik Polčan, Matúš Bombik, Erika Buffová, Judita Jusková, Maroš Lukač GlobalLogic s.r.o.
3 Agile Team Dashboard Ondrej Tarasovič, Martin Knapik, Zuzana Mihalyová, Jozef Hudáček, Štefan Šimko Impressa - internetová agentúra, s.r.o.
4 Mobilný elektronický stavebný denník Rudolf Pavel, Patrik Sedlák, Michaela Linková, Slavomír Slovankai, Šimon Horvát Fpt Slovakia, s.r.o.
5 Tournament manager Maroš Kováč, Eduard Karpiel, Peter Szakács, Dominik Šitár, Boris Šoltys IBM Slovensko, spol. s r.o.
6 Workplace app Jozef Perháč, Matej Bobek, Dominik Slivka, Michal Martinko, Jozef Černický T-Systems Slovakia s.r.o.
7 Použitie Bluetooth vysielačov pre interaktívnu komunikáciu Dominik Béla, Barbora Novotná, Peter Šabák, Peter Telepčák, Peter Vasiľ NESS KE s.r.o.
8 BuildMe Oliver Béreš, Jakub Mycio, Daniel Ondo, Štefan Kubíni, Peter Petráš Hotovo, s.r.o.
9 Nová aplikácia prehľadu zápasov SFZ Adam Mesarč, Ondrej Zoričák, Patrik Polák, Lukás Židzik, Dominik Trojčák bart.sk s.r.o.
10 Cappuccino Boris Hlinka, Peter Dzubina, Marek Iľko, Matej Krivoňák T-Systems Slovakia s.r.o.
11 Automated Appointment Assistant with AI Pavla Pichaničová, Silvia Schmidtová, Vincent Horváth, Ondrej Janitor, Michael Heiland Affinity Analytics, s.r.o.
12 Využitie Force feedback rukavíc pre zobrazovanie medicínskych dát Ján Cabadaj, Damián Sedlák, Róbert Baláž, Matej Kvetko, Daniel Pavkovček Siemens Healthcare s.r.o.
13 Robot floor plan creator Daniel Bubanec, Róbert Feču, Michal Hanák, Lukáš Guľaša GlobalLogic s.r.o.
14 Open-space noise regulation Maroš Pataky, Ján Ferko, Marko Palušek, Domino Bujňák Hotovo, s.r.o.
15 Mobilná applikácia pre “Live" obsadenosť firemného parkoviska Erik Lukáč, Patrik Lovas, Ivan Mušák, Filip Ilavský Fpt Slovakia, s.r.o.
16 Fibímeter Jakub Matuš, David Marcin, Juraj Čarnogurský, Štefan Ciberaj, Jakub Růžička T-Systems Slovakia s.r.o.
17 Augmented Reality in News & Ads Patrícia Szepesiová, Bianka Šimková, Veronika Piková, Lucia Patakyová, Tomáš Ondrej GlobalLogic s.r.o.
18 Smart Contract Flight Delay Insurance Marián Harbist, Lukáš Prokein, Patrik Seman, Dominik Sečka, Adriána Štofová Senacor Technologies AG
19 Local Vocal - aplikácia mapujúca poruchy a výpadky v meste Peter Čerešník, Jakub Červeňák, Oliver Kováč, Miroslav Hudák, Marianna Ondičová NESS KE s.r.o.
20 Smart Blinds Ivan Vojtko, Ema Rošková, Štefan Labbancz, Igor Marga GlobalLogic s.r.o.
21 Week Reports Andrej Koman, Michal Kuc, Ivan Čík, David Gorel, Norbert Kica T-Systems Slovakia s.r.o.
22 Hlasove ovladanie medicinskych pristrojov Dominik Horňák, Richard Halčin, Tomáš Goffa, Ladislav Pomšár Siemens Healthcare s.r.o.
23 Edison - Voice Controlled Lock Peter Rusiňák, Marek Ružička, Martin Haratim, Ján Smriga, Peter Hložný Hotovo, s.r.o.
24 Informačné obrazovky Richard Staňa, Maroš Kovaľ, Milan Chrastina, Matej Perejda, Tomas Csatary Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
25 DualEdu Hiring Game Samuel Janotka, Matúš Ladomirják, Eduard Puci, Martin Straka, Lukáš Tokarčík T-Systems Slovakia s.r.o.
26 Active learning system Michal Bebko, Vladislav Hovanec, Peter Eštok, Michaela Balíková CEAI s.r.o.
27 "Share office desk" Vladimír Fencák, Daniel Gecášek, Jaroslav Foltín, Erik Chmeľ, Jozef Grejták Fpt Slovakia, s.r.o.
28 Mody app Lýdia Drábiková, Simona Čisárová, Júlia Červenáková, Veronika Matejová, Lukáš Ujházy T-Systems Slovakia s.r.o.
29 Rozpoznávanie rýb Lukáš Demčák, Milan Dimun, Lukáš Dráb, Ján Drozd, Matej Matta IBM Slovensko, spol. s r.o.
30 MyHealth Juraj Jakub, Marcel Nižník, Marcel Hvozdík, Andrej Bilec, Vojtech Florko GlobalLogic s.r.o.
31 Facebook messenger bot Eduard Boldižár, Eduard Láhl, Peter Puchala, Tomáš Hrušč, Miroslav Remák NESS KE s.r.o.
32 Vizualizacia cinnosti genetickeho algoritmu Milan Tkáčik, Adam Březina, Dominik Grigľák, Simona Korkobcova Siemens Healthcare s.r.o.
33 Mobile Asset Manager Dominika Filipová, Ján Halama, Marián Dzuro, Michal Fecenko, Tomáš Dratva T-Systems Slovakia s.r.o.
34 Talent Search and People Analytics Platform Lucia Kravcová, Lukas Dombrovský, Kristína Kosťová, Daniel Tilňák, Martin Gajdoščík Sodonbos, s.r.o.
35 AI Receptár Tomas Hugec, Michal Geci, Martin Liscinsky, Domino Dujcak Hotovo, s.r.o.
36 Public transport station NFC/iBeacon tags reader František Kovaľ, Tomáš Kupec, Daniel Kunc, Matúš Michal Mašlanka, Marek Krištof GlobalLogic s.r.o.
37 Audit portal 2.0 Barbora Dvořaková, Maroš Murin, Jakub Palša, Stanislav Palenčár, Jana Paračková T-Systems Slovakia s.r.o.