Živé IT projekty 2017 - Výhercovia

Druhý ročník Živých projektov priniesol zlepšenie čo sa týka veľkosti, ale aj kvality. 2 univerzity, 15 zadávateľov z praxe, 167 študentov v 41 tímoch, 41 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Toto jedinečné prepojenie praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley nemá na Slovensku obdoby.

Čo sú živé projekty?

Živé IT projekty sú najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi z spoločnosti a univerzity. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Do projektu boli zapojené dve univerzitné pracoviská: Katedra počítačov a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je zároveň aj organizátorom projektu, a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Projekty zadávalo 15 firiem a bolo vytvorených 41 tímov, ktoré vyvíjali funkčné prototypy projektov ako napr. kontrola rojenia úľov, navigácia v budove, mobilný turistický sprievodca alebo interaktívna ZOO v rozšírenej realite.

Odbornú pomoc študentom poskytlo 57 metorov z pôdy univerzít aj zapojených IT spoločností. Takto mohli študenti získať praktické skúsenosti nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj v oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 25. januára v knižnici Technickej univerzity v Košiciach, pričom akcie sa zúčastnilo 167 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali 12 281 hodín práce a napísali takmer pol milióna riadkov zdrojového kódu, presnejšie 415 856. Postery všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre živých projektov.

Výhercovia

Porota ocenila päť tímov, ktoré obdržali vecné ceny sponzorované IT spoločnosťami:

 • 1. miesto - "Rozšírená realita v medicínskej oblasti", študenti Nikolas Balog, Matej Benko, Alexander Biliňski a Tomáš Čislák, pod vedením mentora zo spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

1.miesto

 • 2. miesto - "Vývoj prostredia pre zber informácii zo SmartMetrov na báze LoRa technológie", študenti Lukáš Cocuľa, Jakub Maják, Filip Kudla a Dominik Matta pod vedením mentora zo spoločnosti Východoslovenská distibučná, a.s. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

2.miesto

 • 3. miesto - "What's up bee? IoT projekt", študenti Dušana Antolová, Lukáš Halama, Lukáš Kováč Dominik Pituch a Ján Porubenský, pod vedením mentora zo spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

3.miesto

 • 4. miesto - "Automatic City guide - information system for visitors", študenti Miloš Čorba, Kristián Suchanovský, Slavomír Surmanek a Lukáš Škublík pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia s.r.o. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

4.miesto

 • 5. miesto - "FunNess Challenge", študenti Pavol Dudrík, Tomáš Hegedüš, Peter Jakubéczy a Rastislav Kula pod vedením mentora zo spoločnosti NESS KE s.r.o. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

5.miesto

Všetkým výhercom blahoželáme!

Čísla tímov podľa ich poradia, ktoré sa dostali do užšieho výberu boli nasledovné: 1, 3, 5, 12, 13, 17, 28, 34, 35, 36.

Zučastnené spoločnosti

 • bart.sk s.r.o.
 • ELCOM, s.r.o., Prešov
 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • Hotovo, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • IPsoft Slovakia s.r.o.
 • localhost, s.r.o.
 • matsuko, s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Red Hat Czech, s.r.o.
 • Senacor Technologies AG
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Východoslovenská distibučná, a.s.

Sponzori

 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI TUKE

Fotogaléria a videozáznam

Povedali o Živých projektoch

Obrázky: