Aktuálne trendy v informatike LS 2017/2018

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre letného semestra 2017/2018

 • 10.5.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) Programátor 2020: Keď budúcnosť je teraz
  Peter Stupák / Affinity Analytics, s.r.o.
  Matúš Draganovský / SUVko Coaching
  Viete, ktoré kľúčové zručnosti potrebujete pre rok 2020? Svetové ekonomické fórum vydalo zoznam zručností, ktoré označilo ako kľúčové pre konkurencieschopnosť jedinca v roku 2020. Tieto zručnosti detailne popisujú trendy v rámci pracovného trhu a je úlohou jedinca ich postupne implementovať v rámci svojej odbornosti, kreatívneho priemyslu, ak prijme, že je jeho výhodou, ak vie o daných trendoch už teraz. Cieľom prednášky je oboznámiť cieľovú skupinu so zručnosťami, ktoré sú potrebné v roku 2020 ako priamu nadväznosť na odbornosť. Účastníci spoločne počas diskusie dostanú praktické tipy z IT prostredia a vedenia tímov ako a kde tieto zručnosti rozvíjať. Odhalia prečo je človek v kombinácii s technológiou ako dobrým sluhom viac, než človek alebo technológia zvlášť, pomocou autentických príkladov budú vidieť využitie kľúčových zručností v praxi v rámci ich pracovného a osobného života. Dôležitou súčasťou fungovania v tíme je aj podávanie a prijímanie spätnej väzby, tak pozrieme sa aj na to.
 • 26.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Informačné technológie už aj v práčke alebo v chladničke? To snáď nemyslíte vážne!
  RNDr. Peter Spišák, CSc. / BSH Drives and Pumps s.r.o.
  Uvedenie do problematiky elektroniky a informačných technológií v moderných domácich spotrebičoch. Elektronický hardvér v domácich spotrebičoch: vývoj topológie hardvéru domácich spotrebičov včera a dnes, spotreba domácich spotrebičov, stand-by spotreba spotrebičov, bezpečnosť domácich spotrebičov, EMC a kvalita elektroniky. Softvér v domácich spotrebičoch: rozdiely vo vývoji softvéru pre PC a pre domáci spotrebič, špeciálne úlohy softvéru, s ktorými bežne neuvažujeme, internet vecí. Mám pripojiť na internet svoju práčku? Prečo a ako? Môže to byť zábavné aj užitočné.
 • 19.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) /
  Prechod od monolitickej aplikácie k mikroservisom
  Maroš Timko / Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.
  Monolitické softvérové architektúry so sebou prinášajú množstvo problémov, ako napr.: nemožnosť škálovania, problémy s updatmi-upgradmi, udržateľnosť samotného kódu s tým ako sa postupne vyvíjajú. Všetky tieto problémy v praxi znamenajú riziko. Koncept architektúry založenej na mikroservisoch vznikal postupne ako riešenie všetkých týchto problémov. Medzitým boli v kurze rôzne medzistupne, ktorých popularita časom slabla (CORBA, SOA).
  Cloud Computing
  Juraj Matúš / Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.
  Využívanie softvéru alebo hardvéru formou služieb a prostredníctvom internetu predstavuje v súčasnosti jeden z najdôležitejších IT trendov. K tomu prislúcha architektúra založená na mikroservisoch, v ktorej sú zložité úlohy rozdelené do malých procesov vykonávaných nezávisle. Jednotlivé servisy komunikujú navzájom pomocou API, ktoré nie je závislé od špecifického programovacieho jazyka.
 • 12.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / No fear of failure
  Daniel Giebel / T-Systems Slovakia s.r.o.
  Príbeh zaujímavého nápadu na automatizovaný prenájom DVD - Movieboxx. Ale nielen to. Hlavne príbeh o tom, že všetko všetko, čo človek v živote robí, mu prinesie jedinečné skúsenosti a aj o tom, že občasný neúspech je na ceste za úspechom úplne prirodzený.
 • 5.4.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Softvérová architektúra: teória a prax
  Ing. Radovan Semančík, PhD. / Evolveum s.r.o.
  Softvérová architektúra je často vnímaná ako veľmi abstraktná disciplína, ktorá obnáša detailné modelovanie softvérového systému pomocou sofistikovaných metodík. To je teória. Ale prax je často úplne iná. V praxi sa bežne používajú rôzne skratky a zjednodušenia. Niektoré metódy fungujú pre menšie projekty, niektoré pre väčšie projekty, a niektoré nefungujú skoro nikdy. A niekedy sa softvérová architektúra dokumentuje až keď je projekt hotový. V praxi je práca softvérového architekta takmer vždy plná prekvapení. Táto prednáška ukáže, ako sa využíva softvérová architektúra v praktických projektoch - na základe skúseností z projektov rôznych druhov a veľkostí. Ukážeme si, ktoré postupy fungujú a aj tie, ktorým sa radšej vyhnúť. Ukážeme si, ako softvérovú architektúru nezanedbať, ale aj ako ju nepreháňať.
 • 29.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Analýza dát - bioinformatika a inteligentné siete
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Pokračovanie seminára z 1.3.2018.
 • 22.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Informačná bezpečnosť - sme, alebo nie sme pripravení?
  Ing. Peter Matej / eMsec s.r.o. a Intas s.r.o.
  Čo priniesol pokus o spomalenie iránskeho jadrového programu - STUXNET, formy a vektory dnešných a zajtrajších útokov, prečo sú phishingové kampane úspešné, sociálne inžinierstvo a pozícia jednotlivca, kyberzločin - "biznis ako každý iný", aké formy má a bude mať vydieračký malware - ransomware, pred akou výzvou stoja dnes spoločnosti a jednotlivci, aké možnosti ochrany dnes existujú a akú majú úspešnosť.
  Ing. Peter Matej sa venuje informačnej bezpečnosti od roku 1994, bezpečnostný architekt a analytik a "evanjelista" informačnej bezpečnosti v rôznych uhloch pohľadu.
 • 15.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Network Functions Virtualization (NFV) & Software Defined-WAN
  Tomáš Vaľa a Daniel Čech / AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
  V poslednom čase sme svedkami veľmi rýchlych zmien vo svete IT. Na počítačove siete, ako hlavnú komunikačnú infraštruktúru sa kladú vysoké nároky. SDN - Softvérovo Definované Siete a NFV - Virtualizácia Sieťových Funkcií sú odpoveďou na tieto požiadavky a prirodzeným vývojovým stupňom v návrhu a správe počítačových sieti. Prednáška sa bude venovať spôsobom ktorými sa aplikujú nové trendy v správe a implementácii sieti u jedného z najväčších providerov na svete. Na začiatku budú zhrnuté koncepty SDN a NFV, neskôr sa pozrieme na spôsoby virtualizácie, ukážeme si architektúru univerzálneho CPE (Customer Premise Equipment), akým spôsobom sú virtuálne funkcie prepájané (Service-chaining), ako sa spravuje konfigurácia, predstavíme si open source platformu ktora vznikla v AT&T a má na starosti orchestráciu, a nakoniec sa pozrieme na jednu z možných aplikácii SDN konceptov, konkrétne na WANkach - SD-WAN.
 • 8.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / O ženách v IT
  Lenka Hlinková / Wirecard Technologies GmbH a Aj Ty v IT
  Mária Virčíková / Matsuko s.r.o. a Aj Ty v IT
  Aké to je byť ženou v IT? Vlastný príbeh k IT a technológiám z pohľadu dvoch úspešných žien. Štatistiky žien v IT, úspešné ženy na Slovensku a vo svete. Aj Ty v IT - aktivity, iné organizácie doma a vo svete. Frida Talks Tech - pozvanie a súťaž o lístky na akciu.
 • 1.3.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Big Data a Data Analytics v experimentoch kozmickej fyziky a ďalších oblastiach vedy a spoločenského života
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV Košice
  doc. Ing. Ján Genči, PhD. a Ing. Michal Vrábel / KPI FEI TU v Košiciach
  Všadeprítomnosť dát je v súčasnosti nespochybniteľná. Pojmy ako Data Analytics a Data Science sa stali tzv. buzzwordmi (aktuálne populárnymi). Zber dát môže prebiehať implicitne alebo explicitne. Implicitný zber dát prebieha ako postranný výsledok iných primárnych procesov (transakcie v obchode, vedenie lekárskej dokumentácie a pod.) alebo explicitne, kedy je zber starostlivo naplánovaný. V prvej časti prednášky na základe spolupráce našej katedry s Oddelením kozmickej fyziky ÚEF SAV Košice bude odprezentovaný explicitný spôsob spracovania dát zameraný na určenie pôvodu ultravysokoenergetických častíc - počnúc podstatou experimentu a jeho opodstatnením, spôsobom zberu dát a ich následným spracovaním a vyhodnotením. V druhej časti prednášky sa viac dotkneme spracovania implicitne zozbieraných dát a spôsobov ich spracovania. Zameriame sa na rozlíšenie pojmov dáta a informácie, charakteristiku Big Data, naznačíme možnosti a smery sa spracovania dát v rôznych oblastiach nášho života - napr. v oblasti Smart Metering-u a Smart Grids, bioinformatiky, počítačovej lingvistiky. Zľahka, na zopár príkladoch, sa dotkneme problematiky vizualizácie dát.
 • 22.2.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Docker
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
 • 15.2.2018 / 9.10 - 10.40 / BN5 (ZP1) / Úvodné stretnutie
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach