Živé IT projekty 2016 - Výhercovia

“Výučba na vysokej škole dostáva nový rozmer. 14 zadávateľov z praxe, 116 študentov v 29 tímoch, 29 reálnych IT riešení pre prax a SCRUM metóda vo vzdelávacom procese. Jedinečným prepojením praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley vznikol projekt, ktorý nemá na Slovensku obdoby.” napísal o Živých IT projektoch portál KošickéSprávy.sk.

Živé IT projekty sú najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie školy a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi z tejto spoločnosti a mentormi z pôdy KPI. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Do projektu bolo zapojených 14 firiem a bolo vytvorených 29 tímov, ktoré vyvíjali funkčné prototypy projektov ako napr. automatická správa parkovania, interaktívne mapy budov alebo podpora registračných pokladníc na mobilných zariadeniach.

Odbornú pomoc študentom poskytlo 38 metorov z pôdy KPI aj zapojených IT spoločností. Takto mohli študenti získať praktické skúsenosti nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj v oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 20. januára v knižnici Technickej univerzity v Košiciach, pričom akcie sa zúčastnilo 116 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali 11 964 hodín práce a napísali 245 977 riadkov zdrojového kódu. Postery všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre živých projektov.

Výhercovia

Porota ocenila päť tímov, ktoré obdržali vecné ceny sponzorované IT spoločnosťami. Na treťom mieste skončili nerozhodne dva tímy.

 • 1. miesto - "Indoor space spy", študenti Kamil Angelovič, Tomáš Blanárik, Ján Vaško a Peter Ženčúch pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic s.r.o. Mobilná a webová aplikácia zameraná na koordináciu merania v priestore a posielania nameraných dát na server. Je možné vidieť mapu priestoru, po ktorom sa osoba s mobilnou aplikáciou prechádza. Riešenie je možné využiť na mapovanie priestoru pre rôzne budovy, sťahovanie a pod. Viac o projekte v prezentácii a postri.
 • 2. miesto - "Parking system for FPT", študenti Matúš Hozza, Ondrej Hegedüs, Peter Fabian a Marián Hudák pod vedením mentora zo spoločnosti Fpt Slovakia s.r.o. Systém na podporu parkovania v spoločnosti Fpt. Zahŕňa mobilnú aplikáciu informujúcu o zaplnenosti parkoviska, webovú aplikáciu na správu databázy ŠPZ značiek a tabletovú aplikáciu na obsluhu rampy. Otváranie rampy funguje automaticky rozpoznávaním ŠPZ značiek prostredníctvom kamery. Viac o projekte v prezentácii a postri.
 • 3. miesto - "POS Android aplikácia pre registračné pokladnice", študenti Filip Kriak, Pavol Kolesár, Silvia Korčeková a Róbert Mikita pod vedením mentora zo spoločnosti Elcom spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov. Podpora práce s registračnou pokladnicou pomocou mobilného zariadenia - chytrý mobilný telefón alebo tablet. Aplikácia podporuje zadanie objednávok, rozdelenie platby medzi viacerých zákazníkov, vytlačenie bločku a pod. Riešenie je možné použiť v rešturáciách, baroch a stravovacích zariadeniach. Viac o projekte v prezentácii a postri.
 • 3. miesto - "Interaktívna mapa budovy spoločnosti", študenti Ondrej Matija, Michal Pavlík, Michal Savinec a Michal Szilágyi pod vedením mentora zo spoločnosti Ness KDC s.r.o. Riešenie je možné využiť na vytvorenie a interaktívne prehliadanie mapy budovy, kde je možné zobraziť miestnosti, zamestnancov a ich údaje ako je meno, pracovná pozícia, záľuby, a pod. Riešenie je možné využiť napr. v rámci budov veľkých spoločností. Viac o projekte v prezentácii a postri.
 • 4. miesto - "Internal company attendance system", študenti Martin Homoľa, Matúš Horňák, Patrik Prevužňák a Peter Slaninka pod vedením mentora zo spoločnosti Software AG Development Center Slovakia, s.r.o. Systém na podporu interného dochádzkového systému s využitím mobilných zariadení. Mobilná aplikácia obsahuje automatickú podporu sledovania príchodu do práce a notifikácie. Viac o projekte v postri.

Všetkým výhercom blahoželáme!

Zučastnené spoločnosti

 • Astound Commerce s.r.o.
 • bart.sk s.r.o.
 • ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GEODETICCA, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • PWC Avis, s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • Software AG Development Center Slovakia, s.r.o.
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Wirecard Technologies GmbH

Sponzori

 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Fotogaléria a videozáznam

Živé IT projekty 2016 v médiách

Obrázky: