News

 • 19.09.2016
  ANNOUNCEMENT Seminar on the subject Current Trends in Computer Science I. will be moved and merged with the lectures on the Team Project subject. When: Thursday, 22.09.2016 at... read more »
 • 12.09.2016
  (Program aktualizovaný 13.sep.2016 o 13:00) prvá zmena pridaný program inžinierskych opravných štátnych skúšok pridaný program bakalárskych opravných štátnych skúšok oprava... read more »
 • 17.06.2016
  (Program aktualizovaný 17.jún.2016 o 14:20) opravený začiatok času, v ktorom budú tajomníci dostupní v jednotlivých miestnostiach aktualizovaný zoznam
 • 25.05.2016
  Informácie o novom predmete "Stochastické modelovanie a analýza dát" pre 1. ročník inžinierskeho štúdia. Stále premýšľate, či je pre vás tento predmet užitočný? Google “data... read more »
 • 23.05.2016
  (Program aktualizovaný 25.máj.2016 o 11:40) Nahrávanie prezentácií sa uskutoční v stredu 25. 5. 2016 o 14:00 – 15:00 hod. Tiež zverejňujeme finálny program štátnych skúšok.
 • 05.05.2016
  Tretí ročník súťaže o najlepšiu bakalársku, diplomovú či dizertačnú prácu pre všetky vysoké školy v SR aj ČR. Vyhrať sa dá až takmer 1300 eur!
 • 21.04.2016
  Vedecké články už nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať najneskôr do týždňa pred obhajobou tak, aby ich vedúci stihol zapracovať v posudku.
 • 21.04.2016
  Naši študenti sa s hrami ako s motivačným prostriedkom stretávajú už od 1. ročníka. Pozrite si výsledky 3. roč. v rámci nového predmetu Vývoj počítačových hier.
 • 01.04.2016
  Shape of Diamond Pushes Forward Computer Science The results obtained by prof. Dimitry Zaitsev in the area of cellular automata were recently published in "The On-Line... read more »
 • 01.03.2016
  Milí štvrtáci, aj tento semester vás čakajú priebežné odovzdávky záverečných prác do systému Moodle. Prosím, prihláste sa do predmetu Diplomový projekt 1 s heslom diplomovka2016.... read more »

Pages