Projekt Beat_IT!

Banner Beat_IT!

Beat_IT! je projekt, ktorý spája IT odborníkov z praxe a všetkých nadšencov a záujemcov o IT technológie. Akcia sa koná každý polrok (v lete a v zime). Cieľom Beat_IT! je vždy predstaviť aktuálnu problematiku zo sveta IT (napr. vývoj webových aplikácií na strane klienta, mobilné technológie, IoT a pod.), a prezentovať rôzne riešenia na túto problematiku prostredníctvom tzv. "bitky" troch vývojárov z praxe.

Ústredným programom je často prezentácia každého z IT odborníkov a následne riešenie vopred dohodnutej úlohy naživo, priamo na akcii.

V rámci Slovenska ide o nový, jedinečný zážitkový formát prednášok, ktorý má za úlohu viac priblížiť technológie a prax našim študentom. Práve za týmto účelom je celá akcia vedená uvoľneným a vtipným štýlom.

Doterajšie ročníky Beat_IT!:

Ak máte nápad na tému a chcete sa zapojiť do Beat_IT! ako IT odborník na túto tému nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.