Živé IT projekty 2018 - Výhercovia

Tretí ročník Živých projektov opäť priniesol viac. Novinkou v tomto roku je, že sa do projektu zapojili už 3 univerzitné inštitúcie: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, ďalej Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Zo strany spoločností je zadávateľov tento rok o jedného menej: 13. No na druhej strane, tímy sú tento rok o jedného člena väčšie, študentov máme teda viac, dokopy 176. I tento rok sme využili metódu SCRUM vo vzdelávacom procese, a naďalej platí, že toto jedinečné prepojenie praxe a vzdelávania v klastri Košice IT Valley nemá na Slovensku obdoby.

Čo sú živé projekty?

Živé IT projekty vznikli na KPI v roku 2015 ako pokus o duálne vzdelávanie študentov štvrtého ročníka v čo najširšom rozsahu. Postupne sa k tomuto projektu pridali Inštitút informatiky UPJŠ a neskôr aj KKUI. Je to najväčšia akcia na Slovensku realizujúca prepojenie viacerých univerzít a praxe s aktívnou účasťou študentov počas celého semestra. Študenti mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekt, ktorý bol zadaný niektorou zo zapojených IT spoločností. Pri tom mali možnosť poradiť sa s mentormi zo spoločnosti a univerzity. Svoje riešenia odprezentovali na podujatí v 2,5 minútovej prezentácii a taktiež v sekcii posterov. Porota následne vybrala 5 najlepších projektov, ktoré boli ocenené vecnými cenami.

Projekty zadávalo 13 firiem a bolo vytvorených 37 tímov, ktoré vyvíjali funkčné prototypy projektov ako napr. virtuálna realita pre zobrazovanie medicínskych údajov, sledovanie emócií počítačom, rozpoznávanie rýb, či automatická kontrola obsadenosti parkoviska.

Odbornú pomoc študentom poskytlo 30 mentorov z pôdy univerzít aj zapojených IT spoločností. Takto mohli študenti získať praktické skúsenosti nielen z technologických oblastí a programovania, ale aj v oblasti tímovej práce, manažérstva projektov a agilného softvérového vývoja.

Záverečné prezentácie všetkých tímov sa konali 24. januára v knižnici Technickej univerzity v Košiciach, pričom akcie sa zúčastnilo 176 študentov. V rámci celého projektu študenti odpracovali 9 226 hodín práce a napísali takmer 250 tisíc riadkov zdrojového kódu, presnejšie 242 790. Postery všetkých projektov si môžete pozrieť v brožúre živých projektov.

Výhercovia

Porota ocenila sa tentokrát veľmi jednoznačne zhodla na ocenení piatich tímov, ktoré obdržali vecné ceny sponzorované IT spoločnosťami:

 • 1. miesto - "Smart Contract Flight Delay Insurance", tím č. 18, študenti Marián Harbist, Lukáš Prokein, Patrik Seman, Dominik Sečka a Adriána Štofová pod vedením mentora zo spoločnosti Senacor Technologies AG. Ich používateľsky prívetívá mobilná aplikácia umožňuje byť finančne krytý v prípade, ak mešká váš let. Používateľ si v nej môže vybrať let a následne tri cenové kategórie letu. Transakcia sa potvrdzuje pomocou odtlačku prsta. V prípade meškania letu bude používateľovi zaslaná kompenzácia za meškanie. Aplikácia je bezpečná a všetky transakcie sú zabezpečené kryptovaním. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 2. miesto - "Využitie Force feedback rukavíc pre zobrazovanie medicínskych dát", tím č. 12, študenti Ján Cabadaj, Damián Sedlák, Róbert Baláž, Matej Kvetko a Daniel Pavkovček pod vedením mentora zo spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. Vďaka tejto aplikácii je teraz možné medicínske dáta zobraziť prostredníctvom virtuálnej reality. Študenti využívajú virtuálnu prilbu Oculus s použitím senzora Leap Motion. Taktiež špeciálne pre tento projekt vyvinuli rukavicu pre umožnenie spätnej väzby pri dotyku s virtuálnymi objektmi v aplikácii. Rukavica je zostrojená z komponentov vytlačených na 3D tlačiarni. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 3. miesto - "Nová aplikácia prehľadu zápasov SFZ", tím č. 9, študenti Adam Mesarč, Ondrej Zoričák, Patrik Polák, Lukás Židzik a Dominik Trojčák pod vedením mentora zo spoločnosti bart.sk s.r.o. Tím vytvoril mobilnú aplikáciu s priateľským používateľským rozhraním, obsahujúcu prehľad zápasov a prehľad noviniek z webovej stránky Slovenského futbalového zväzu v reálnom čase. Detaily zápasov zahŕňajú napríklad zoznam všetkých zúčastnených hráčov na oboch stranách, detailné výsledky zápasov, či udelenia žltých a červených kariet jednotlivým hráčom. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 4. miesto - "My Health", tím č. 30, študenti Juraj Jakub, Marcel Nižník, Marcel Hvozdík, Andrej Bilec a Vojtech Florko pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia s.r.o. Navrhli systém pre predikciu chorôb v domácom prostredí. Používateľ vyplní formulár s otázkami a odošle merania pomocou medicínskych prístrojov. Tieto si zapožičia z poisťovne, ktorá bude poskytovať takúto prevenciu chorôb. Pre vytváranie databázy chorôb využili strojové učenie. Platformu je rozšíriteľná o nové choroby aj zariadenia (spirometer, tlakomer, atď.) Študenti ako príklad využili chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, ktorá je piatym najväčším dôvodom smrti na svete. Pomocou tejto aplikácie je možné jej ľahko predísť v domácom prostredí. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

 • 5. miesto - "Workplace application", tím č. 6, študenti Jozef Perháč, Matej Bobek, Dominik Slivka, Michal Martinko a Jozef Černický pod vedením mentora zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. Študenti vytvorili mobilnú a webovú aplikáciu, ktorá slúži na nahlasovanie závad na pracovisku. Používateľ nahlasuje závadu tak, že pomocou mobilného zariadenia načíta QR kód miestnosti, v ktorej sa závada vyskytla a na akej časti zariadenia sa nachádza. Administrátor si následne v svojom rozhraní vie pozrieť všetky závady a postupne ich riešiť. Používatelia dostanú následne na svoje mobilné zariadenie notifikáciu o vyriešení problému, ktorý nahlásili. Viac o projekte v prezentácii a posteri.

Všetkým výhercom blahoželáme!

Do užšieho výberu sa dostali nasledujúce tímy: 2, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 30.

Zučastnené spoločnosti

 • Affinity Analytics, s.r.o.
 • bart.sk s.r.o.
 • CEAI s.r.o.
 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic s.r.o.
 • Hotovo, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • Impressa - internetová agentúra, s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Senacor Technologies AG
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • Sodonbos, s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.

Sponzori

 • Fpt Slovakia, s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • NESS KE s.r.o.
 • Siemens Healthcare s.r.o.
 • T-Systems Slovakia s.r.o.
 • IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky FEI TUKE

Fotogaléria a videozáznam

Povedali o Živých projektoch 2018

Minulé Živé IT projekty

Obrázky: 
Výhercovia - 1. miesto
Výhercovia - 2. miesto
Výhercovia - 3. miesto
Výhercovia - 4. miesto
Výhercovia - 5. miesto