Živé IT projekty 2022 - Výhercovia

Napriek pretrvávajúcim pandemickým obmedzeniam, v dobrých tradíciách treba pokračovať. Majúc na zreteli túto skutočnosť nemohol byť siedmy ročník podujatia Živé IT projekty výnimkou. Podľa vzoru vlanajšieho ročníka sa finále uskutočnilo v online priestore, a aj keď musíme priznať, že nám osobný kontakt veľmi chýba, online stretnutia aj live stream sme si vychutnali naplno.

Čo sú Živé IT projekty?

Živé IT projekty predstavujú myšlienku duálneho vzdelávania študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia v čo najširšom rozsahu. Tento jedinečný vzdelávací projekt je výsledkom spolupráce univerzít s priemyselnou praxou, realizovaný pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku unikátna.

K jedinečnosti Živých IT projektov prispeli najmä ľudia, ktorí sa aktívne zapojili do ich realizácie - partnerské poločnosti a IT Valley, mentori a hlavne študenti. Riešiteľmi Živých IT projektov 2022 boli aj tento rok študenti 3 univerzitných inštitúcií: organizátor projektu Katedra počítačov a informatiky (KPI) Technickej univerzity v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie (KKUI) Technickej univerzity v Košiciach a Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach.

Počet študentov zapojených do projektu opäť prekročil číslo 200. Študenti pracovali v 5-členných tímoch a mali 4 mesiace na to, aby vypracovali projekty zadané IT spoločnosťami. K dispozícii mali odbornú pomoc mentorov zo spoločností a univerzít. Študenti získali praktické skúsenosti v oblasti moderných technológií a programovania, a tiež vďaka metóde SCRUM, prospešnej pri tímovej práci, manažmente projektov a agilnom vývoji softvéru. Spomedzi funkčných prototypov vybrali organizátori 12 tímov do finále, kde odprezentovali svoje riešenia.

Finále

Záverečné prezentácie finálových tímov sa konali v magický dátum 2.2.2022 v online priestore. Kolegovia z firiem, univerzity, ale aj zo širokej verejnosti mali možnosť navštíviť jednotlivé tímy v ich samostatných virtuálnych miestnostiach a dozvedieť sa viac o projektoch, na ktorých pracovali. Zapojené spoločnosti sa aj tento rok inšpirovali problémami spojenými s pandémiou. Najväčšie zastúpenie však mali témy zamerané na obyvateľov mesta Košice, študentov a fanúšikov lokálneho športu. V posledných ročníkoch sme tiež zaznamenali významný nárast tém z prostredia virtuálnej reality, počítačovej bezpečnosti a technológií internetu vecí.

Podľa vzoru vlaňajšieho ročníka 4-členná porota vybrala 2 víťazov, ktorých vyhlásila počas živého vysielania. Počas finále nás už tradične sprevádzala Andrea Kalafusová (FPT Slovakia). K študentom sa prostredníctvom živého vysielania prihovorila spolu s porotcami. Miriam Hučková (IT Valley) aj Miroslav Michalko (TUKE) vyzdvihli spoluprácu medzi univerzitami a priemyselnými partnermi, a tiež úsilie, ktoré v priebehu semestra vynaložili študenti aj ich mentori. Najlepšie dva tímy vyhlásili Ján Majoroš (Siemens Healthineers) a Štefan Blicha (GlobalLogic Slovakia). Výherné tímy boli ocenené vecnými cenami a aj keď na prvých priečkach mohli byť len dva tímy, všetci sa stali víťazmi vďaka skúsenostiam, o ktoré nemôžu prísť a môžu na nich ďalej stavať, a to je to najhodnotnejšie víťazstvo.

1 idea, 21 spoločností, 42 projektov, 55 mentorov, 210 študentov, viac ako 350 online stretnutí, 13 000+ hodín práce a 400 000+ riadkov kódu - také boli Živé IT projekty 2022.

Víťazi

 • Najlepší projekt - Ice Hockey Sport Analysis – tím č. 30, študenti Mikolaj Lukáš, Otto Martin, Ďurech Matej, Tomčišák Lukáš, Novotný Samuel pod vedením mentora zo spoločnosti TRUE Performance. Projekt spadá do portfólia produktov Hockey Analysis poskytujúcich spätnú väzbu z taktických a technických situácií pre trénerov, tímy a samotných hráčov. Vytvorená aplikácia nahráva video stream, čo umožňuje okamžitú analýzu udalostí získaných na základe postrehov trénera alebo dát analytika zdieľaných aplikácii pomocou MQTT, čím dopĺňa existujúce riešenia a vytvára komplexný systém video analýzy. Viac info vo videu a posteri. Cena GlobalLogic: Poukážky do mall.sk v hodnote 150 Eur
 • Najpoužiteľnejší projekt - Správa napájania pre Raspberry Pi, ovládanie robotickej ruky – tím č. 15, študenti Titko Samuel, Kudzia Oliver, Smolko Matúš, Stredanský Maroš, Števlík Martin pod vedením mentora zo spoločnosti GlobalLogic. Študenti riešili zadanie pre automatizované vyhľadávanie objektov na pracovnej ploche s cieľom presunúť tieto objekty prostredníctvom robotického manipulátora do vopred určeného úložného priestoru. Riešenie umožňuje 3D vizualizáciu priebehu presunu a trajektórie pohybu. Navrhnutý obvod pre správu napájania jednodoskového mikropočítača Raspberry Pi v prípade výpadku siete prepne prepínací obvod z vetvy napájania zo zdroja na vetvu napájania z batérie. Viac info vo videu a posteri. Cena Siemens Healthineers: Reklamné predmety a slúchadlá JBL v hodnote 50 Eur

Ďalší finalisti

 • Medical history in a blockchain – tím č. 1, študenti Peky Šimon, Saraková Rachel, Štofirová Michala, Gundziková Nikola, Chavková Katarína pod vedením mentora zo spoločnosti bart.sk. Projekt je zameraný na bezpečnosť v zdravotníctve, konkrétne na bezpečnosť údajov pacientov. Pacient sám povolí alebo zamedzí prístup k jeho zdravotným záznamom pre konkrétnych doktorov. Záznamy pacientov sú chránené proti neoprávnenému zásahu prostredníctvom technológií blockchain. Riešenie tak podporuje bezpečnosť, uchovávanie aj zdieľanie údajov pacientov. Viac info vo videu a posteri.
 • Portál pre správu 3D modelov a prezentácia pomocou rozšírenej reality v mobilnej aplikácii – tím č. 7, študenti Knuteľ Jakub, Kubinský Samuel, Zadžora Dávid, Pitoňák Eduard Jozef, Božoň Lukáš pod vedením mentora zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Projekt spočíval vo vytvorení webového portálu pre nahrávanie a správu 3D modelov a sprostredkovanie týchto modelov v mobilnej aplikácii. Stiahnuté 3D modely sú zobrazené v rozšírenej realite, pričom zmena veľkosti a pozície modelov je možná pomocou gest. Cieľom projektu bolo zlepšenie kreatívnej formy vzdelávania s využitím moderných technológií. Riešenie je možné využiť aj v iných oblastiach (priemysel, výroba nábytku...). Viac info vo videu a posteri.
 • Automatizovaný zber a analýza dát o miestnych komunikáciách a ich poruchách – tím č. 12, študenti Lahunov Dmytro, Lacko Dávid, Tanasov Bohdan, Furman Dmytro, Pylypenko Andrii pod vedením mentora zo spoločnosti FPT Slovakia. Cieľom projektu bolo navrhnúť automatizovaný systém schopný spracovať dáta z kamery umiestnenej v aute za účelom rozpoznávania cestných defektov, akými sú napríklad výtlky. Navrhované riešenie umožňuje detekovať výtlky so zaznamenaním GPS súradníc ich výskytu. Vďaka vytvorenej užívateľskej webovej aplikácii je možné zobrazenie výtlkov na mape, pričom je riešený aj ich ďalší monitoring. Viac info vo videu a posteri.
 • Náučný chodník – tím č. 18, študenti Gibas Miroslav, Jagač Peter, Hovanec David, Čabin Maroš, Jakub Tomáš pod vedením mentora zo spoločnosti HOTOVO. Ekologicky ladený projekt sa zaoberá zatraktívnením turistických chodníkov vďaka aplikácii slúžiacej nielen správcovi chodníka, ale aj turistom. Okrem navigácie a klasického zobrazovania informácií na jednotlivých informačných bodoch chodníka, vytvorená aplikácia umožňuje pri potulkách prírodou riešiť rôzne kvízy, hádanky a to naskenovaním QR kódov. Za naskenované QR kódy návštevník navyše získava body, ktoré sa dajú uplatniť napr. na nákup produktov na vybraných miestach (chata...). Viac info vo videu a posteri.
 • Šport Košice – tím č. 23, študenti Majoroš Béla, Járosiová Patrícia, Rindoš Pavol, Kupka Peter, Kupka Daniel pod vedením mentora zo spoločnosti Ness Košice. Študenti pracovali na rozšírení funkcionality existujúceho projektu Šport Košice (sportkosice.sk) s cieľom inšpirovať a motivovať ľudí k športu a pohybu v Košiciach. Bola vytvorená podstránka pre všetky športoviská a kluby s ďalšími informáciami. Vďaka filtrovaniu športov je vyhľadávanie jednoduchšie. Interaktívna mapa zobrazujúca všetky športoviská poskytuje používateľovi prehľad o športových možnostiach v jeho okolí. Viac info vo videu a posteri.
 • ARISMO NUMERIKA – tím č. 25, študenti Križalkovičová Eva, Birošová Alexandra, Koval Michal, Rujáková Bianka, Petruľa Dávid pod vedením mentora zo spoločnosti OZ Akadémia mentálnych algoritmov. Snahou tímu bolo vytvoriť e-learningový portál pre vzdelávací program NUMERIKA.sk, vďaka ktorému dieťa vidí svoj progres učenia a môže v učení pokračovať vlastným tempom. Modul Learning prenáša súčasnú podobu kurzov do online sveta. Modul Courses zasa umožňuje trénerom plánovať hodiny a riadiť obsadenosť kurzov. Rodič tak jednoducho vyhľadá a nahlási dieťa na vyhovujúci kurz. Viac info vo videu a posteri.
 • AI modul pre PC hru – tím č. 26, študenti Paľo Maroš, Nalevanko Kamil, Katonová Erika Abigail, Matisková Michaela, Tovstolis Anastasiia pod vedením mentora zo spoločnosti ProWeb Consulting. Tím vytvoril AI, ktoré dokáže ovládať lietadlá súpera- samostatne sa pohybujú v ľubovoľnom priestore, v prípade potreby vyhľadajú a doplnia palivo. AI je schopné plniť zadefinované úlohy, napr. obranu perimetra objektov alebo naopak útok na vybrané ciele. Viac info vo videu a posteri.
 • TUNA – TUKE navigácia – tím č. 32, študenti Kandalík Erik, Gernáth Ľubomír, Kolibár Daniel, Gordoň Tomáš, Golenyová Katarína pod vedením mentora zo spoločnosti TUKE. TUNA alebo TUKE navigácia je aplikácia určená na prepojenie fyzického a digitálneho priestoru univerzity, pričom snahou je združovať dáta z domény TUKE s ich náležitými prepojeniami a vytvoriť jednoduchý spôsob, ako k nim pristupovať. Pre tento účel bolo implementované sémantické vyhľadávanie, ktorého cieľom je vytvoriť spôsob, ako pristupovať k informáciám, čo možno najprirodzenejšou cestou - bežnou rečou. Viac info vo videu a posteri.
 • Secure service to extract and validate data from ID/passport – tím č. 39, študenti Sedlák Jozef, Bodnár Patrik, Kollár Ľubomír, Staroň Michal, Sopko Martin pod vedením mentora zo spoločnosti Visma Labs. Zdĺhavé zapisovanie osobných údajov o nových zamestnancoch môže byť pre personalistov už minulosťou. Vďaka vyvinutej webovej aplikácii je možné údaje o novom zamestancovi jednoducho odfotiť, spracovať, vyhodnotiť a bezpečne uložiť do databázy. Týmto spôsobom je možnú ušetriť v priemere 3 minúty na jedného zamestnanca, navyše sa zamedzuje chybám, ktoré by sa mohli stať počas prepisovania údajov. Viac info vo videu a posteri.
 • EkoTrek – tím č. 42, študenti Bartko Matúš, Kopčo Jakub, Demčáková Natália, Jakubko Alex, Kormaník Michal pod vedením mentora zo spoločnosti Zoom International. Pre motiváciu zamestnancov k ekologickejšiemu spôsobu dopravy bola vytvorená mobilná aplikácia integrovaná so Stravou. Na základe uploadnutej aktivity a zvoleného druhu dopravy aplikácia vypočíta množstvo ušetreného CO2. Možné je aj zobrazenie štatistík podľa rôznych kritérií - zaznamenané km, nastúpané metre, čas strávený presunom a pod. Aplikácia tiež ponúka systém odmeňovania užívateľov ako aj súťaženie medzi kolegami alebo firmami. Viac info vo videu a posteri.

Víťazným tímom srdečne blahoželáme! Pevne veríme, že o rok sa stretneme už naživo na pôde univerzity!

Zúčastnené spoločnosti

 • bart.sk
 • Blue Lemons
 • Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia
 • ESTEN
 • FPT Slovakia
 • GlobalLogic Slovakia
 • HOTOVO
 • IEE Sensing Slovakia
 • JER
 • Ness Košice
 • OZ Akadémia mentálnych algoritmov
 • ProWeb Consulting
 • Referát športu a mládeže, Oddelenie školstva - Magistrát mesta Košice
 • Richard Babjak
 • Siemens Healthineers Slovakia
 • TRUE Performance
 • TUKE
 • U.S. Steel Košice
 • Vacuumlabs
 • Visma Labs
 • Zoom International

Sponzori

 • GlobalLogic Slovakia
 • Siemens Healthineers Slovakia

Mediálny partner

Zabezpečenie akcie

 • Košice IT Valley
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

Minulé ročníky

Obrázky: